• (024). 63.272.918
  •   |  

Công nghệ năng lượng

Chúng tôi là một công ty cơ điện, tích hợp giải pháp tự động hóa SCADA cho ngành nước và nước thải.chuyên cung cấp Khách hàng của chúng tôi với các giải pháp công nghệ để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, để đáp ứng nhu cầu xử lý nước công nghiệp và tạo ra năng lượng tái tạo.Chúng tôi là một công ty kỹ thuật môi trường chuyên cung cấp Khách hàng của chúng tôi với các giải pháp công nghệ để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, để đáp ứng nhu cầu xử lý nước công nghiệp và tạo ra năng lượng tái tạo.

top