• (024). 63.272.918
  •   |  

Dự án nước và nước thải

- Chúng tôi là một Là nhà thầu Cơ Điện-Tự Động Hóa SCADA một số dự án trọng điểm trong ngành nước và nước thải: Dự án nước thải SamSung Thái Nguyên, Nhà máy nước Bắc Giang, Nhà Máy Nước Điện Biên, nhà máy nước Sơn Tây.

- Là đơn vị tích hợp giải pháp tự động hóa SIEMENS chuyên sâu ngành nước, nước thải

 

top