• (024). 63.272.918
  •   |  

ZEN-CIF01

Nút nhấn ngoài: 8 nút Bộ nhớ chương trình: Internal EEPROM, Memory Cassette (chọn lựa) Chức năng nhớ khi mất nguồn: các bit trạng thái, giá trị cuả timer/counter , thời gian thực (year, month, day of month, day of week, time)

ZEN-20C2DR-D-V2

Khả năng mở rộng I/O: 34 Inputs/Outputs Max. Nút nhấn ngoài: 8 nút.Bộ nhớ chương trình: Internal EEPROM, Memory Cassette (chọn lựa).Chức năng nhớ khi mất nguồn: các bit trạng thái, giá trị cuả timer/counter , thời gian thực (year, month, day of month, day of week, time)

Khả năng mở rộng I/O

Khả năng mở rộng I/O: 34 Inputs/Outputs Max. Nút nhấn ngoài: 8 nút.Bộ nhớ chương trình: Internal EEPROM, Memory Cassette (chọn lựa).Chức năng nhớ khi mất nguồn: các bit trạng thái, giá trị cuả timer/counter , thời gian thực (year, month, day of month, day of week, time)

Bộ nhớ chương trìn

Khả năng mở rộng I/O: 34 Inputs/Outputs Max. Nút nhấn ngoài: 8 nút.Bộ nhớ chương trình: Internal EEPROM, Memory Cassette (chọn lựa).Chức năng nhớ khi mất nguồn: các bit trạng thái, giá trị cuả timer/counter , thời gian thực (year, month, day of month, day of week, time)

Smart Axis PLC FT1A-B12RC

Mã sản phẩm: FT1A-B12RC Lite Power voltage: 100-240V DC No. of input digital: 8point Program Capacity: 12KB Relay output 10A: 4point

Smart Axis PLC FT1A-B12RA

Mã sản phẩm: FT1A-B12RA Lite Power voltage: 24V DC No. of input digital: 6point Program Capacity: 12KB

Smart Axis PLC FT1A-B24RC

Power voltage: 100-240V DC No. of input digital: 16point Program Capacity: 48KB Relay output 10A: 4point USB Mini-B Programming Port Embedded Real Time Clock

Smart Axis PLC FT1A-B40RKA

Mã sản phẩm: FT1A-B40RKA Lite Power voltage: 24V DC No. of input digital: 18point Program Capacity: 48KB Relay output 10A: 4point

Smart Axis PLC FT1A-B40RSA

Mã sản phẩm: FT1A-B40RSA Lite Power voltage: 24V DC No. of input digital: 18point Program Capacity: 48KB USB Mini-B Programming Port

Smart Axis PLC FT1A-B40RC

Mã sản phẩm: FT1A-B40RC Lite Power voltage: 100-240V DC No. of input digital: 24point Program Capacity: 48KB Relay output 10A: 4point USB Mini-B Programming Port Embedded Real Time Clock

HMI HG3G-8JT22TF-B

Kích thước: 8.4" Màu hiển thị: STN đen trắng Nguồn cấp: 12-24V DC Cổng giao tiếp: RS232C/485 (422) LAN,USB1,USB2,SD Memory Card

HMI HG3G-8JT22TF-W

Kích thước: 8.4" Màu hiển thị: STN đen trắng Nguồn cấp: 12-24V DC Cổng giao tiếp: RS232C/485 (422) LAN,USB1,USB2,SD Memory Card

HMI HG3G-8JT22MF-B

Kích thước: 8.4" Màu hiển thị: STN đen trắng Nguồn cấp: 12-24V DC Cổng giao tiếp: RS232C/485 (422) LAN,USB1,USB2,SD Memory Card

HMI HG3G-8JT22MF-W

Kích thước: 8.4" Màu hiển thị: STN đen trắng Nguồn cấp: 12-24V DC Cổng giao tiếp: RS232C/485 (422) LAN,USB1,USB2,SD Memory Card

top