NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Máy Tính Công Nghiệp

Danh mục sản phẩm

Khoảng giá

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1FA10

Đánh giá trung bình

11.518.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Đánh giá trung bình

8.638.800 VNĐ

12.786.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Đánh giá trung bình

5.361.300 VNĐ

7.936.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

Máy Tính Công Nghiệp

Lọc

IPC347G Pentium G4400, 4GB RAM, 1TB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

45.814.000 VNĐ

45.814.000 VNĐ

IPC347G Pentium G4400, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

39.115.000 VNĐ

39.115.000 VNĐ

IPC347G Core i5-6500, 4GB RAM, 1TB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

55.118.000 VNĐ

55.118.000 VNĐ

IPC347G Core i5-6500, 8GB RAM, 1TB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

59.770.000 VNĐ

59.770.000 VNĐ

IPC347G Core i7-6700, 8GB RAM, 1TB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

72.424.000 VNĐ

72.424.000 VNĐ

IPC547G Pentium G4400, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

54.285.000 VNĐ

54.285.000 VNĐ

IPC547G Core i5-6500, 8GB RAM, 2TB HDD, Win7

Đánh giá trung bình

97.384.000 VNĐ

97.384.000 VNĐ

IPC547G Core i7-6700, 8GB RAM, 2TB HDD

Đánh giá trung bình

133.903.000 VNĐ

133.903.000 VNĐ

IPC647E Core i3-8100, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

79.825.000 VNĐ

79.825.000 VNĐ

IPC647E Core i7-8700, 8GB RAM, 480GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

122.293.000 VNĐ

122.293.000 VNĐ

IPC647E Xeon E-2278GE, 128GB RAM, 960GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

286.349.000 VNĐ

286.349.000 VNĐ

IPC647D Core i3-4330TE, 2GB RAM, 500GB HDD

Đánh giá trung bình

69.320.000 VNĐ

69.320.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 2GB RAM, 32GB SSD

Đánh giá trung bình

22.926.000 VNĐ

22.926.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 2GB RAM, 64GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

31.262.000 VNĐ

31.262.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 2GB RAM, 64GB SSD

Đánh giá trung bình

28.992.000 VNĐ

28.992.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 64GB SSD

Đánh giá trung bình

32.788.000 VNĐ

32.788.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 64GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

38.110.000 VNĐ

38.110.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 128GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

41.125.000 VNĐ

41.125.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 128GB SSD

Đánh giá trung bình

38.817.000 VNĐ

38.817.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 64GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

41.125.000 VNĐ

41.125.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 128GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

44.176.000 VNĐ

44.176.000 VNĐ

IPC227E Celeron N2807, 2GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

42.926.000 VNĐ

42.926.000 VNĐ

IPC227E Celeron N2807, 4GB RAM, 240GB SSD, Win7

Đánh giá trung bình

61.605.000 VNĐ

61.605.000 VNĐ

IPC227E Celeron E3845 ET, 4GB RAM, 60GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

59.138.000 VNĐ

59.138.000 VNĐ

IPC277E 7” Touch, Celeron N2807, 2GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

56.020.000 VNĐ

56.020.000 VNĐ

IPC277E 9” Touch, Celeron N2930, 8GB RAM, 480GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

94.381.000 VNĐ

94.381.000 VNĐ

IPC277E 12” Touch, Celeron N2807, 2GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

69.844.000 VNĐ

69.844.000 VNĐ

IPC277E 15” Touch, Celeron N2930, 8GB RAM, 480GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

108.204.000 VNĐ

108.204.000 VNĐ

IPC277E 19” Touch, Celeron N2807, 2GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

83.668.000 VNĐ

83.668.000 VNĐ

IPC277E 15” MultiTouch, Celeron N2807, 2GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

80.212.000 VNĐ

80.212.000 VNĐ

IPC277E 19” MultiTouch, Celeron N2930, 8GB RAM, 480GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

122.028.000 VNĐ

122.028.000 VNĐ

IPC277E 12” MultiTouch, Celeron N2807, 2GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

73.300.000 VNĐ

73.300.000 VNĐ

IPC277E 15” MultiTouch Atex, Celeron N2930, 8GB RAM, 480GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

111.660.000 VNĐ

111.660.000 VNĐ

IPC277E 19” MultiTouch Atex, Celeron N2807, 2GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

90.579.000 VNĐ

90.579.000 VNĐ

IPC377E 12" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

46.447.000 VNĐ

46.447.000 VNĐ

IPC377E 12" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD, Win7

Đánh giá trung bình

58.579.000 VNĐ

58.579.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

6GK1704-1BW16-0AA0 SOFTNET-IE S7 Extended V16 (DVD + USB)

Đánh giá trung bình

195.625.000 VNĐ

195.625.000 VNĐ

6GK1704-1CW00-3AL0 SOFTNET-IE S7 SW Update Service

Đánh giá trung bình

17.108.000 VNĐ

17.108.000 VNĐ

6GK1716-0HB16-0AC0 Power pack HARDNET-IE S7-REDCONNECT V16 USB

Đánh giá trung bình

36.819.000 VNĐ

36.819.000 VNĐ

6GK1716-0HB16-0AK1 POWERPACK HARDNET IE S7 REDCONNECT V16 Download

Đánh giá trung bình

36.819.000 VNĐ

36.819.000 VNĐ

6GK1704-1LW16-0AA0 SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V16 (DVD + USB)

Đánh giá trung bình

15.806.000 VNĐ

15.806.000 VNĐ

6GK1704-1LW16-0AK0 SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V16 Download

Đánh giá trung bình

15.806.000 VNĐ

15.806.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Zalo Facebook

Liên Hệ