NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Digital Input/Output Modules

Khoảng giá

Thương hiệu

sản phẩm nổi bật

RFID communication module RF120C for SIMATIC S7-1200

Đánh giá trung bình

9.110.300 VNĐ

12.514.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1238 Energy Meter 480 V AC

Đánh giá trung bình

5.011.700 VNĐ

7.417.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Đánh giá trung bình

8.638.800 VNĐ

12.786.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Đánh giá trung bình

5.361.300 VNĐ

7.936.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Đánh giá trung bình

(5/5)

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 TC, 8 AI thermocouples

Đánh giá trung bình

7.740.650 VNĐ

11.457.000 VNĐ

Digital Input/Output Modules

Lọc

Digital Input/Output Modules

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SB 1223, 2 DI/2 DQ, 24 V DC 200 kHz

Đánh giá trung bình

1.093.650 VNĐ

1.618.000 VNĐ

  • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SB 1223, 2 DI/2 DQ, 5V DC 200kHz

Đánh giá trung bình

1.093.650 VNĐ

1.618.000 VNĐ

  • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SB 1223, 2 DI/2 DO, 2 DI 24 V DC/2 DO 24 V DC

Đánh giá trung bình

1.093.650 VNĐ

1.618.000 VNĐ

  • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 8 DI AC/8 DO RLY, 8 DI 120/230 V AC, 8 DO relay 2 A

Đánh giá trung bình

4.058.350 VNĐ

6.007.000 VNĐ

  • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 V DC, Sink/Source

Đánh giá trung bình

4.695.450 VNĐ

6.951.000 VNĐ

  • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 8 DI/8 DO, 8 DI 24 V DC, Sink/Source, 8 DO, relay 2 A

Đánh giá trung bình

2.963.550 VNĐ

4.386.000 VNĐ

  • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 V DC; sourcing/sinking

Đánh giá trung bình

4.695.450 VNĐ

6.951.000 VNĐ

  • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 V DC, Sink/Source

Đánh giá trung bình

4.695.450 VNĐ

6.951.000 VNĐ

  • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 8 DI/8 DO, 8 DI 24 V DC, Sink/Source

Đánh giá trung bình

2.963.550 VNĐ

4.386.000 VNĐ

  • Mua ngay
Youtube Twiiter Zalo Facebook

Liên Hệ