NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

MAG 3100 P

Danh mục sản phẩm

Khoảng giá

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1FA10

Đánh giá trung bình

11.518.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Đánh giá trung bình

8.638.800 VNĐ

12.786.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Đánh giá trung bình

5.361.300 VNĐ

7.936.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

MAG 3100 P

Lọc

MAG 3100 P

SITRANS FM MAG 3100P DN300 PN10 - 7ME6340-5DB13-2AA2

Đánh giá trung bình

203.507.000 VNĐ

203.507.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN250 PN10 - 7ME6340-4VB13-2AA2

Đánh giá trung bình

144.635.000 VNĐ

144.635.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN200 PN10 - 7ME6340-4PB13-2AA2

Đánh giá trung bình

105.743.000 VNĐ

105.743.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN150 PN16 - 7ME6340-4HC13-2AA2

Đánh giá trung bình

75.348.000 VNĐ

75.348.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN125 PN16 - 7ME6340-4BC13-2AA2

Đánh giá trung bình

63.379.000 VNĐ

63.379.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN100 PN16 - 7ME6340-3TC13-2AA2

Đánh giá trung bình

55.125.000 VNĐ

55.125.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN80 PN16 - 7ME6340-3MC13-2AA2

Đánh giá trung bình

52.537.000 VNĐ

52.537.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN65 PN16 - 7ME6340-3FC13-2AA2

Đánh giá trung bình

51.653.000 VNĐ

51.653.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN50 PN40 - 7ME6340-2YF13-2AA2

Đánh giá trung bình

50.983.000 VNĐ

50.983.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN40 PN40 - 7ME6340-2RF13-2AA2

Đánh giá trung bình

50.313.000 VNĐ

50.313.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN25 PN40 - 7ME6340-2DF13-2AA2

Đánh giá trung bình

49.400.000 VNĐ

49.400.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN15 PN40 - 7ME6340-1VF13-2AA2

Đánh giá trung bình

54.303.000 VNĐ

54.303.000 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ