NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

MAG 3100 và MAG 3100 HT

Danh mục sản phẩm

Khoảng giá

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1FA10

Đánh giá trung bình

11.518.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Đánh giá trung bình

8.638.800 VNĐ

12.786.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Đánh giá trung bình

5.361.300 VNĐ

7.936.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

MAG 3100 và MAG 3100 HT

Lọc

MAG 3100 và MAG 3100 HT

SITRANS FM MAG 3100 HT DN300 PN10 - 7ME6320-5DB12-2AA2

Đánh giá trung bình

223.578.000 VNĐ

223.578.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 HT DN250 PN10 - 7ME6320-4VB12-2AA2

Đánh giá trung bình

161.813.000 VNĐ

161.813.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 HT DN200 PN10 - 7ME6320-4PB12-2AA2

Đánh giá trung bình

118.017.000 VNĐ

118.017.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 HT DN150 PN16 - 7ME6320-4HC12-2AA2

Đánh giá trung bình

92.038.000 VNĐ

92.038.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 HT DN125 PN16 - 7ME6320-4BC12-2AA2

Đánh giá trung bình

78.759.000 VNĐ

78.759.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 HT DN100 PN16 - 7ME6320-3TC12-2AA3

Đánh giá trung bình

74.069.000 VNĐ

74.069.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 HT DN80 PN16 - 7ME6320-3MC12-2AA2

Đánh giá trung bình

65.876.000 VNĐ

65.876.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 HT DN65 PN16 - 7ME6320-3FC12-2AA2

Đánh giá trung bình

65.084.000 VNĐ

65.084.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 HT DN25 PN40 - 7ME6320-2DF12-2AA2

Đánh giá trung bình

62.831.000 VNĐ

62.831.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 HT DN15 PN40 - 7ME6320-1VF12-2AA2

Đánh giá trung bình

62.831.000 VNĐ

62.831.000 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ