NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Phần Mềm IPC

Danh mục sản phẩm

Khoảng giá

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1FA10

Đánh giá trung bình

11.518.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Đánh giá trung bình

8.638.800 VNĐ

12.786.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Đánh giá trung bình

5.361.300 VNĐ

7.936.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

Phần Mềm IPC

Lọc

Phần Mềm IPC

6GK1704-1LW00-3AL0 SOFTNET-IE S7 SW Update Service

Đánh giá trung bình

14.319.000 VNĐ

14.319.000 VNĐ

6GK1704-1LW16-0AK0 SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V16 Download

Đánh giá trung bình

15.806.000 VNĐ

15.806.000 VNĐ

6GK1704-1LW16-0AA0 SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V16 (DVD + USB)

Đánh giá trung bình

15.806.000 VNĐ

15.806.000 VNĐ

6GK1716-0HB16-0AK1 POWERPACK HARDNET IE S7 REDCONNECT V16 Download

Đánh giá trung bình

36.819.000 VNĐ

36.819.000 VNĐ

6GK1716-0HB16-0AC0 Power pack HARDNET-IE S7-REDCONNECT V16 USB

Đánh giá trung bình

36.819.000 VNĐ

36.819.000 VNĐ

6GK1704-1CW00-3AL0 SOFTNET-IE S7 SW Update Service

Đánh giá trung bình

17.108.000 VNĐ

17.108.000 VNĐ

12
Zalo Facebook

Liên Hệ