NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

SIMATIC IPC377E

Danh mục sản phẩm

Khoảng giá

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1FA10

Đánh giá trung bình

11.518.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Đánh giá trung bình

8.638.800 VNĐ

12.786.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Đánh giá trung bình

5.361.300 VNĐ

7.936.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC IPC377E

Lọc

SIMATIC IPC377E

IPC377E 19" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

71.494.000 VNĐ

71.494.000 VNĐ

IPC377E 19" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD, Win7

Đánh giá trung bình

78.304.000 VNĐ

78.304.000 VNĐ

IPC377E 19" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD

Đánh giá trung bình

66.172.000 VNĐ

66.172.000 VNĐ

IPC377E 19" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD, Win7

Đánh giá trung bình

73.764.000 VNĐ

73.764.000 VNĐ

IPC377E 19" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

61.631.000 VNĐ

61.631.000 VNĐ

IPC377E 15" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

63.901.000 VNĐ

63.901.000 VNĐ

IPC377E 15" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD, Win7

Đánh giá trung bình

70.712.000 VNĐ

70.712.000 VNĐ

IPC377E 15" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD

Đánh giá trung bình

58.579.000 VNĐ

58.579.000 VNĐ

IPC377E 15" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD, Win7

Đánh giá trung bình

66.172.000 VNĐ

66.172.000 VNĐ

IPC377E 15" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

54.039.000 VNĐ

54.039.000 VNĐ

IPC377E 12" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

56.309.000 VNĐ

56.309.000 VNĐ

IPC377E 12" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD, Win7

Đánh giá trung bình

63.120.000 VNĐ

63.120.000 VNĐ

12
Zalo Facebook

Liên Hệ