NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

SIMATIC IPC677D

Danh mục sản phẩm

Khoảng giá

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1FA10

Đánh giá trung bình

11.518.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Đánh giá trung bình

8.638.800 VNĐ

12.786.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Đánh giá trung bình

5.361.300 VNĐ

7.936.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC IPC677D

Lọc

SIMATIC IPC677D

IPC677D 22” MultiTouch, Core i3-4330TE, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

152.130.000 VNĐ

152.130.000 VNĐ

IPC677D 22” MultiTouch, Celeron G1820TE, 2GB RAM, 500GB HDD

Đánh giá trung bình

136.996.000 VNĐ

136.996.000 VNĐ

IPC677D 19” MultiTouch, Core i3-4330TE, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

138.706.000 VNĐ

138.706.000 VNĐ

IPC677D 19” MultiTouch, Celeron G1820TE, 2GB RAM, 500GB HDD

Đánh giá trung bình

123.572.000 VNĐ

123.572.000 VNĐ

IPC677D 15” MultiTouch, Core i3-4330TE, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

128.639.000 VNĐ

128.639.000 VNĐ

IPC677D 15” MultiTouch, Celeron G1820TE, 2GB RAM, 500GB HDD

Đánh giá trung bình

113.505.000 VNĐ

113.505.000 VNĐ

IPC677D 22” Touch, Core i3-4330TE, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

145.418.000 VNĐ

145.418.000 VNĐ

IPC677D 22” Touch, Celeron G1820TE, 2GB RAM, 500GB HDD

Đánh giá trung bình

130.284.000 VNĐ

130.284.000 VNĐ

IPC677D 19” Touch, Core i3-4330TE, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

131.962.000 VNĐ

131.962.000 VNĐ

IPC677D 19” Touch, Celeron G1820TE, 2GB RAM, 500GB HDD

Đánh giá trung bình

116.828.000 VNĐ

116.828.000 VNĐ

IPC677D 15” Touch, Core i3-4330TE, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

125.283.000 VNĐ

125.283.000 VNĐ

IPC677D 15” Touch, Celeron G1820TE, 2GB RAM, 500GB HDD

Đánh giá trung bình

110.149.000 VNĐ

110.149.000 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ