NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Thiết Bị HMI

Danh mục sản phẩm

Khoảng giá

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1FA10

Đánh giá trung bình

11.518.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Đánh giá trung bình

8.638.800 VNĐ

12.786.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Đánh giá trung bình

5.361.300 VNĐ

7.936.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

Thiết Bị HMI

Lọc

Màn hình cảm ứng HMI 4” Key KTP400 Basic

Đánh giá trung bình

6.860.000 VNĐ

8.756.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 7” Key KTP700 Basic

Đánh giá trung bình

12.475.000 VNĐ

15.920.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 7” Key KTP700 Basic

Đánh giá trung bình

12.475.000 VNĐ

15.920.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 9” Key KTP900 Basic

Đánh giá trung bình

21.832.000 VNĐ

27.861.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 12” Key KTP1200 Basic

Đánh giá trung bình

31.198.000 VNĐ

39.813.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 12” Key KTP1200 Basic

Đánh giá trung bình

31.198.000 VNĐ

39.813.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 4” TP400 Basic

Đánh giá trung bình

6.995.000 VNĐ

8.927.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 7” TP700 Basic

Đánh giá trung bình

12.971.000 VNĐ

16.552.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 9” TP900 Basic

Đánh giá trung bình

24.462.000 VNĐ

31.218.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 4” Key KTP400 Basic

Đánh giá trung bình

6.860.000 VNĐ

8.756.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 7” Key KTP700 Basic

Đánh giá trung bình

12.475.000 VNĐ

15.920.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 7” Key KTP700 Basic

Đánh giá trung bình

12.475.000 VNĐ

15.920.000 VNĐ

Màn hình HMI 15” + bàn phím KP1500 Comfort

Đánh giá trung bình

76.080.000 VNĐ

94.768.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 4” Key KTP400 Comfort

Đánh giá trung bình

14.483.000 VNĐ

18.041.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng 7” MTP700 Unified Comfort

Đánh giá trung bình

24.811.000 VNĐ

33.295.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng 10.1” MTP1000 Unified Comfort

Đánh giá trung bình

40.992.000 VNĐ

55.009.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng 12.1” MTP1200 Unified Comfort

Đánh giá trung bình

52.859.000 VNĐ

70.932.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng 15.6” MTP1500 Unified Comfort

Đánh giá trung bình

66.882.000 VNĐ

89.751.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng 18.5” MTP1900 Unified Comfort

Đánh giá trung bình

80.906.000 VNĐ

108.570.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng 21.5” MTP2200 Unified Comfort

Đánh giá trung bình

94.930.000 VNĐ

127.389.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 7” TP700 Comfort

Đánh giá trung bình

23.902.000 VNĐ

29.773.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 9” TP900 Comfort

Đánh giá trung bình

41.057.000 VNĐ

51.142.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 12” TP1200 Comfort

Đánh giá trung bình

53.105.000 VNĐ

66.149.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 15” TP1500 Comfort

Đánh giá trung bình

67.609.000 VNĐ

84.217.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Zalo Facebook

Liên Hệ