NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Thiết bị đo lường

Danh mục sản phẩm

Thiết bị đo lường

Lọc

7ME6910-.....-... SITRANS FM MAG 5000

Đánh giá trung bình

(5/5)

Liên hệ

7ME6920-.....-... SITRANS FM MAG 6000

Đánh giá trung bình

(5/5)

Liên hệ

SITRANS FM MAG 5100W DN1000 PN10 EPDM - 7ME6520-7RB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

454.404.000 VNĐ

454.404.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN900 PN10 EPDM - 7ME6520-7MB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

402.842.000 VNĐ

402.842.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN800 PN10 EPDM - 7ME6520-7HB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

335.290.000 VNĐ

335.290.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN700 PN10 EPDM - 7ME6520-6YB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

282.297.000 VNĐ

282.297.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN600 PN10 EPDM - 7ME6520-6PB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

214.745.000 VNĐ

214.745.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN500 PN10 EPDM - 7ME6520-6FB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

193.000.000 VNĐ

193.000.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN450 PN10 EPDM - 7ME6520-5YB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

177.284.000 VNĐ

177.284.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN400 PN10 EPDM - 7ME6520-5RB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

161.721.000 VNĐ

161.721.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1EA10

Đánh giá trung bình

16.355.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1DA10

Đánh giá trung bình

16.355.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1KA10

Đánh giá trung bình

21.380.000 VNĐ

21.380.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1HA10

Đánh giá trung bình

18.822.000 VNĐ

18.822.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1FA10

Đánh giá trung bình

16.355.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

SITRANS P220 Transmitters 0-16 bar, 4-20 mA - 7MF1567-3CB00-1AA1

Đánh giá trung bình

5.299.000 VNĐ

5.299.000 VNĐ

SITRANS P220 Transmitters 0-10 bar, 4-20 mA - 7MF1567-3CA00-1AA1

Đánh giá trung bình

5.299.000 VNĐ

5.299.000 VNĐ

SITRANS TS200 7MC7212-6FA11-Z E00+J05

Đánh giá trung bình

Liên hệ

SITRANS TS300 7MC8005-1AA10-1FF0

Đánh giá trung bình

7.931.000 VNĐ

7.931.000 VNĐ

SITRANS TS100 7MC7111-6EF11-Z E00+J05

Đánh giá trung bình

8.218.000 VNĐ

8.218.000 VNĐ

SITRANS TS200 7MC7212-6EA11-Z E00+J05

Đánh giá trung bình

Liên hệ

SITRANS TS300 7MC8005-1AA10-1FF0

Đánh giá trung bình

7.931.000 VNĐ

7.931.000 VNĐ

SITRANS TS100 7MC7111-6EA11-Z E00+J05

Đánh giá trung bình

7.131.000 VNĐ

7.131.000 VNĐ

SITRANS TS200 7MC7212-6DA11-Z E00+J05

Đánh giá trung bình

Liên hệ

SITRANS TS300 7MC8005-1AA10-1EF0

Đánh giá trung bình

7.931.000 VNĐ

7.931.000 VNĐ

SITRANS TS100 7MC7111-6DA11-Z E00+J05

Đánh giá trung bình

7.003.000 VNĐ

7.003.000 VNĐ

SITRANS TS300 7MC8005-1AA10-1DF0

Đánh giá trung bình

7.899.000 VNĐ

7.899.000 VNĐ

SITRANS TS100 7MC7111-6CA11-Z E00+J05

Đánh giá trung bình

6.012.000 VNĐ

6.012.000 VNĐ

SITRANS TS200 7MC7212-6CA11-Z E00+J05

Đánh giá trung bình

Liên hệ

MULTIRANGER 100 - 7ML5033-1AA00-1A

Đánh giá trung bình

29.798.000 VNĐ

43.704.000 VNĐ

ECHOMAX XRS-5 TRANSDUCER - 7ML1106-1CA20-0A

Đánh giá trung bình

13.352.000 VNĐ

19.583.000 VNĐ

ECHOMAX XRS-5 TRANSDUCER - 7ML1106-1BA20-0A

Đánh giá trung bình

12.480.000 VNĐ

18.304.000 VNĐ

ECHOMAX XRS-5 TRANSDUCER - 7ML1106-1AA20-0A

Đánh giá trung bình

11.795.000 VNĐ

17.299.000 VNĐ

ECHOMAX XPS-10 TRANSDUCER - 7ML1115-0KA30

Đánh giá trung bình

17.297.000 VNĐ

25.370.000 VNĐ

ECHOMAX XPS-10 TRANSDUCER - 7ML1115-0FA30

Đánh giá trung bình

15.221.000 VNĐ

22.324.000 VNĐ

ECHOMAX XPS-10 TRANSDUCER - 7ML1115-0EA30

Đánh giá trung bình

14.245.000 VNĐ

20.893.000 VNĐ

ECHOMAX XPS-10 TRANSDUCER - 7ML1115-0CA30

Đánh giá trung bình

13.373.000 VNĐ

19.614.000 VNĐ

ECHOMAX XPS-10 TRANSDUCER - 7ML1115-0BA30

Đánh giá trung bình

12.708.000 VNĐ

18.639.000 VNĐ

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1HD07-4AF3

Đánh giá trung bình

26.932.000 VNĐ

39.501.000 VNĐ

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1GD07-4AF3

Đánh giá trung bình

25.458.000 VNĐ

37.339.000 VNĐ

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1ED07-4AF3

Đánh giá trung bình

24.980.000 VNĐ

36.638.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện