NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Thiết bị đo lường

Danh mục sản phẩm

Khoảng giá

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 8000 DN65 PN16 - 7ME6810-3FC31-1CA0-Z F55

Đánh giá trung bình

100.231.000 VNĐ

1/2 NPT cable glands (2pcs) - A5E00822501

Đánh giá trung bình

1.005.000 VNĐ

1.005.000 VNĐ

SENSORPROM programmer with RS-232 interface - FDK:083H4246

Đánh giá trung bình

43.643.000 VNĐ

43.643.000 VNĐ

Keypad/Display Unit MAG5000/6000 IP67 - FDK:085U1039

Đánh giá trung bình

Liên hệ

MAG 5000/6000 Term.Plate Std IP67 230VAC - A5E02559816

Đánh giá trung bình

3.959.000 VNĐ

3.959.000 VNĐ

Thiết bị đo lường

Lọc

SITRANS FM MAG 5100W DN15 PN40 NBR - 7ME6520-1VF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

31.674.000 VNĐ

31.674.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN25 PN40 NBR - 7ME6520-2DF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

31.674.000 VNĐ

31.674.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN40 PN40 NBR - 7ME6520-2RF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

32.101.000 VNĐ

32.101.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN50 PN16 NBR - 7ME6520-2YC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

33.136.000 VNĐ

33.136.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN65 PN16 NBR - 7ME6520-3FC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

33.502.000 VNĐ

33.502.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN80 PN16 NBR - 7ME6520-3MC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

33.806.000 VNĐ

33.806.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN100 PN16 NBR - 7ME6520-3TC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

35.299.000 VNĐ

35.299.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN125 PN16 NBR - 7ME6520-4BC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

41.481.000 VNĐ

41.481.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN150 PN16 NBR - 7ME6520-4HC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

47.116.000 VNĐ

47.116.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN200 PN10 NBR - 7ME6520-4PB13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

54.760.000 VNĐ

54.760.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN250 PN10 NBR - 7ME6520-4VB13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

67.734.000 VNĐ

67.734.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN300 PN10 NBR - 7ME6520-5DB13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

100.535.000 VNĐ

100.535.000 VNĐ

SITRANS P200 Transmitters 0-6 bar, 4-20 mA - 7MF1565-3BG00-1AA1

Đánh giá trung bình

5.299.000 VNĐ

5.299.000 VNĐ

SITRANS P200 Transmitters 0-10 bar, 4-20 mA - 7MF1565-3CA00-1AA1

Đánh giá trung bình

5.299.000 VNĐ

5.299.000 VNĐ

SITRANS P200 Transmitters 0-16 bar, 4-20 mA - 7MF1565-3CB00-1AA1

Đánh giá trung bình

5.299.000 VNĐ

5.299.000 VNĐ

SITRANS P200 Transmitters 0-4 bar, 4-20 mA - 7MF1567-3BE00-1AA1

Đánh giá trung bình

5.299.000 VNĐ

5.299.000 VNĐ

SITRANS P220 Transmitters 0-6 bar, 4-20 mA - 7MF1567-3BG00-1AA1

Đánh giá trung bình

5.299.000 VNĐ

5.299.000 VNĐ

SITRANS P220 Transmitters 0-10 bar, 4-20 mA - 7MF1567-3CA00-1AA1

Đánh giá trung bình

5.299.000 VNĐ

5.299.000 VNĐ

SITRANS P220 Transmitters 0-16 bar, 4-20 mA - 7MF1567-3CB00-1AA1

Đánh giá trung bình

5.299.000 VNĐ

5.299.000 VNĐ

SITRANS TS200 7MC7212-6DA11-Z E00+J05

Đánh giá trung bình

Liên hệ

SITRANS TS200 7MC7212-6EA11-Z E00+J05

Đánh giá trung bình

Liên hệ

SITRANS TS200 7MC7212-6FA11-Z E00+J05

Đánh giá trung bình

Liên hệ

SITRANS TS300 7MC8005-1AA10-1BF0

Đánh giá trung bình

7.771.000 VNĐ

7.771.000 VNĐ

SITRANS TS300 7MC8005-1AA10-1CF0

Đánh giá trung bình

7.771.000 VNĐ

7.771.000 VNĐ

SITRANS TS300 7MC8005-1AA10-1DF0

Đánh giá trung bình

7.899.000 VNĐ

7.899.000 VNĐ

SITRANS TS300 7MC8005-1AA10-1EF0

Đánh giá trung bình

7.931.000 VNĐ

7.931.000 VNĐ

SITRANS TS300 7MC8005-1AA10-1FF0

Đánh giá trung bình

7.931.000 VNĐ

7.931.000 VNĐ

SITRANS TS300 7MC8005-1AA10-1FF0

Đánh giá trung bình

7.931.000 VNĐ

7.931.000 VNĐ

SITRANS TS100 7MC7111-6BA11-Z E00+J05

Đánh giá trung bình

5.884.000 VNĐ

5.884.000 VNĐ

SITRANS TS100 7MC7111-6CA11-Z E00+J05

Đánh giá trung bình

6.012.000 VNĐ

6.012.000 VNĐ

SITRANS TS100 7MC7111-6DA11-Z E00+J05

Đánh giá trung bình

7.003.000 VNĐ

7.003.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

Sitrans LU180 - 7ML5202-0EA0

Đánh giá trung bình

22.239.000 VNĐ

32.618.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0BA11

Đánh giá trung bình

26.932.000 VNĐ

39.502.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0CA11

Đánh giá trung bình

33.806.000 VNĐ

49.583.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0DA11

Đánh giá trung bình

31.812.000 VNĐ

46.659.000 VNĐ

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1ED07-4AF3

Đánh giá trung bình

24.980.000 VNĐ

36.638.000 VNĐ

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1GD07-4AF3

Đánh giá trung bình

25.458.000 VNĐ

37.339.000 VNĐ

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1HD07-4AF3

Đánh giá trung bình

26.932.000 VNĐ

39.501.000 VNĐ

ECHOMAX XPS-10 TRANSDUCER - 7ML1115-0BA30

Đánh giá trung bình

12.708.000 VNĐ

18.639.000 VNĐ

ECHOMAX XPS-10 TRANSDUCER - 7ML1115-0CA30

Đánh giá trung bình

13.373.000 VNĐ

19.614.000 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện