NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Digital modules

Danh mục sản phẩm

Digital modules

Lọc

SIMATIC S7 1500, DI16x 24..125V UC HF

Đánh giá trung bình

19.041.000 VNĐ

19.041.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI16x230V AC BA

Đánh giá trung bình

8.479.000 VNĐ

8.479.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI64 SNK/SRC BA

Đánh giá trung bình

11.389.000 VNĐ

11.389.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI32 BA

Đánh giá trung bình

12.035.000 VNĐ

12.035.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI32 HF

Đánh giá trung bình

11.892.000 VNĐ

11.892.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI16 SRC BA

Đánh giá trung bình

6.072.000 VNĐ

6.072.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI16 BA

Đánh giá trung bình

7.904.000 VNĐ

7.904.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI16 HF

Đánh giá trung bình

7.581.000 VNĐ

7.581.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DQ 16x230 V AC/12A ST

Đánh giá trung bình

13.509.000 VNĐ

13.509.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DQ 8x230 V AC/5 A ST

Đánh giá trung bình

12.646.000 VNĐ

12.646.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DQ 16x230 V AC/1 A ST

Đánh giá trung bình

13.975.000 VNĐ

13.975.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DQ 8x230 V AC/2 A ST

Đánh giá trung bình

8.443.000 VNĐ

8.443.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO16x24..48VUC/125VDC/0.5A ST

Đánh giá trung bình

28.346.000 VNĐ

28.346.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO64x24VDC/0.3A SNK BA

Đánh giá trung bình

15.485.000 VNĐ

15.485.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO32x24VDC/0.5A BA

Đánh giá trung bình

14.622.000 VNĐ

14.622.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO32x24VDC/0.5A HF

Đánh giá trung bình

16.922.000 VNĐ

16.922.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO16x24VDC/0.5A BA

Đánh giá trung bình

7.329.000 VNĐ

7.329.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO16x24VDC/0.5A HF

Đánh giá trung bình

8.084.000 VNĐ

8.084.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO8x24VDC/2A HF

Đánh giá trung bình

6.826.000 VNĐ

6.826.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện