NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Digital modules

Danh mục sản phẩm

Digital modules

Lọc

SIMATIC S7 300, DI32 24VDC

Đánh giá trung bình

16.661.000 VNĐ

16.661.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DI16 24VDC Source input

Đánh giá trung bình

7.397.000 VNĐ

7.397.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DI16 24VDC

Đánh giá trung bình

10.400.000 VNĐ

10.400.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DI16 24VDC

Đánh giá trung bình

8.312.000 VNĐ

8.312.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DO16 Relay contracts

Đánh giá trung bình

17.174.000 VNĐ

17.174.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DO8 Relay 5A

Đánh giá trung bình

9.813.000 VNĐ

9.813.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DO8 Relay 2A

Đánh giá trung bình

8.019.000 VNĐ

8.019.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DO32x24VDC/0.5A

Đánh giá trung bình

23.069.000 VNĐ

23.069.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DO16x24VDC/0.5A HS

Đánh giá trung bình

13.878.000 VNĐ

13.878.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DO16x24VDC/0.5A

Đánh giá trung bình

11.498.000 VNĐ

11.498.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DO8x24VDC/2A

Đánh giá trung bình

9.301.000 VNĐ

9.301.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DI16x 24VDC /DQ16X24 V DC/0.5A

Đánh giá trung bình

21.568.000 VNĐ

21.568.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DI8x 24VDC /DQ8X24 V DC/0.5A

Đánh giá trung bình

12.597.000 VNĐ

12.597.000 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện