NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

I/O modules

Khoảng giá

Thương hiệu

sản phẩm nổi bật

RFID communication module RF120C for SIMATIC S7-1200

Đánh giá trung bình

9.110.300 VNĐ

12.514.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1238 Energy Meter 480 V AC

Đánh giá trung bình

5.011.700 VNĐ

7.417.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Đánh giá trung bình

8.638.800 VNĐ

12.786.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Đánh giá trung bình

5.361.300 VNĐ

7.936.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Đánh giá trung bình

(5/5)

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 TC, 8 AI thermocouples

Đánh giá trung bình

7.740.650 VNĐ

11.457.000 VNĐ

I/O modules

Lọc

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1238 Energy Meter 480 V AC

Đánh giá trung bình

5.011.700 VNĐ

7.417.000 VNĐ

  • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Communication module CM 1241, RS232, 9-pole D-sub (pin), supports Freeport

Đánh giá trung bình

2.183.850 VNĐ

3.232.000 VNĐ

  • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Communication Board CB 1241, RS485, terminal block, supports Freeport

Đánh giá trung bình

1.415.650 VNĐ

2.095.000 VNĐ

  • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, DCM 1271 Data decoupling module for AS-i Master CM 1243-2 IN: 24 V / 30 V DC

Đánh giá trung bình

2.769.200 VNĐ

3.368.000 VNĐ

  • Mua ngay

Communication module CM 1243-5 for connection of SIMATIC S7-1200

Đánh giá trung bình

12.295.800 VNĐ

16.888.000 VNĐ

  • Mua ngay

Compact Switch Module CSM 1277 for connecting SIMATIC S7-1200

Đánh giá trung bình

3.957.150 VNĐ

5.435.000 VNĐ

  • Mua ngay

Communications processor CP 1243-1 for connection of SIMATIC S7-1200

Đánh giá trung bình

13.426.200 VNĐ

18.440.000 VNĐ

  • Mua ngay

Communications processor CP 1242-7 V2 for connection of SIMATIC S7-1200

Đánh giá trung bình

16.111.500 VNĐ

22.129.000 VNĐ

  • Mua ngay

Communications processor CP 1243-8 IRC for operating a SIMATIC S7-1200

Đánh giá trung bình

17.948.000 VNĐ

24.652.000 VNĐ

  • Mua ngay

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Youtube Twiiter Zalo Facebook

Liên Hệ