NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

I/O modules

Danh mục sản phẩm

I/O modules

Lọc

SIMATIC S7 1500, FRONT CONNECTOR PUSH 40-pole for 25mm

Đánh giá trung bình

1.347.000 VNĐ

1.347.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, FRONT CONNECTOR Screw40-pole for 35mm

Đánh giá trung bình

1.347.000 VNĐ

1.347.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI 32x24VDC BA SNK / SRC/DQ 32XDC 24V/0.3A SNK BA

Đánh giá trung bình

13.473.000 VNĐ

13.473.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI16x 24VDC BA/DQ16X24 V DC/0.5A BA

Đánh giá trung bình

15.305.000 VNĐ

15.305.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DQ 16x230 V AC/12A ST

Đánh giá trung bình

13.509.000 VNĐ

13.509.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DQ 8x230 V AC/5 A ST

Đánh giá trung bình

12.646.000 VNĐ

12.646.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DQ 16x230 V AC/1 A ST

Đánh giá trung bình

13.975.000 VNĐ

13.975.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DQ 8x230 V AC/2 A ST

Đánh giá trung bình

8.443.000 VNĐ

8.443.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO16x24..48VUC/125VDC/0.5A ST

Đánh giá trung bình

28.346.000 VNĐ

28.346.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO64x24VDC/0.3A SNK BA

Đánh giá trung bình

15.485.000 VNĐ

15.485.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO32x24VDC/0.5A BA

Đánh giá trung bình

14.622.000 VNĐ

14.622.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO32x24VDC/0.5A HF

Đánh giá trung bình

16.922.000 VNĐ

16.922.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, TM POSINPUT 2

Đánh giá trung bình

19.077.000 VNĐ

19.077.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, TM count 2x 24 V counter module

Đánh giá trung bình

19.077.000 VNĐ

19.077.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AI 4xU/I/RTD/TC ST & AQ 2x U/I ST

Đánh giá trung bình

22.167.000 VNĐ

22.167.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AQ 4xU/I HF

Đánh giá trung bình

26.694.000 VNĐ

26.694.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AQ 8xU/I HS

Đánh giá trung bình

27.879.000 VNĐ

27.879.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AQ 2xU/I ST

Đánh giá trung bình

10.203.000 VNĐ

10.203.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AQ 4xU/I ST

Đánh giá trung bình

19.436.000 VNĐ

19.436.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AI 8xU/I/R/RTD BA

Đánh giá trung bình

16.239.000 VNĐ

16.239.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AI 4xU/I/RTD/TC ST

Đánh giá trung bình

11.928.000 VNĐ

11.928.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AI 8xU/I/RTC/TC HF

Đánh giá trung bình

34.957.000 VNĐ

34.957.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AI 8xU/I HS

Đánh giá trung bình

27.879.000 VNĐ

27.879.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AI 8xU/I HF

Đánh giá trung bình

30.933.000 VNĐ

30.933.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, TIM 1531 IRC

Đánh giá trung bình

93.347.000 VNĐ

93.347.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CP 1545-1

Đánh giá trung bình

77.858.000 VNĐ

77.858.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CP 1543-1

Đánh giá trung bình

72.558.000 VNĐ

72.558.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CM 1542-1

Đánh giá trung bình

44.839.000 VNĐ

44.839.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CP 1542-5

Đánh giá trung bình

28.330.000 VNĐ

28.330.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CM 1542-5

Đánh giá trung bình

44.839.000 VNĐ

44.839.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CM 8xIO Link

Đánh giá trung bình

21.592.000 VNĐ

21.592.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CM PTP RS232 HF

Đánh giá trung bình

31.795.000 VNĐ

31.795.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CM PTP RS422/485 HF

Đánh giá trung bình

34.202.000 VNĐ

34.202.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CM PTP RS232 BA

Đánh giá trung bình

15.808.000 VNĐ

15.808.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CM PTP RS422/485 BA

Đánh giá trung bình

20.981.000 VNĐ

20.981.000 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện