NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

I/O modules

Danh mục sản phẩm

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 8000 DN65 PN16 - 7ME6810-3FC31-1CA0-Z F55

Đánh giá trung bình

100.231.000 VNĐ

1/2 NPT cable glands (2pcs) - A5E00822501

Đánh giá trung bình

1.005.000 VNĐ

1.005.000 VNĐ

SENSORPROM programmer with RS-232 interface - FDK:083H4246

Đánh giá trung bình

43.643.000 VNĐ

43.643.000 VNĐ

Keypad/Display Unit MAG5000/6000 IP67 - FDK:085U1039

Đánh giá trung bình

Liên hệ

MAG 5000/6000 Term.Plate Std IP67 230VAC - A5E02559816

Đánh giá trung bình

3.959.000 VNĐ

3.959.000 VNĐ

I/O modules

Lọc

SIMATIC S7 1500, DI16 HF

Đánh giá trung bình

7.581.000 VNĐ

7.581.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI16 BA

Đánh giá trung bình

7.904.000 VNĐ

7.904.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI16 SRC BA

Đánh giá trung bình

6.072.000 VNĐ

6.072.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI32 HF

Đánh giá trung bình

11.892.000 VNĐ

11.892.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI32 BA

Đánh giá trung bình

12.035.000 VNĐ

12.035.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI64 SNK/SRC BA

Đánh giá trung bình

11.389.000 VNĐ

11.389.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI16x230V AC BA

Đánh giá trung bình

8.479.000 VNĐ

8.479.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI16x 24..125V UC HF

Đánh giá trung bình

19.041.000 VNĐ

19.041.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO8x24VDC/2A HF

Đánh giá trung bình

6.826.000 VNĐ

6.826.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO16x24VDC/0.5A HF

Đánh giá trung bình

8.084.000 VNĐ

8.084.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO16x24VDC/0.5A BA

Đánh giá trung bình

7.329.000 VNĐ

7.329.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO32x24VDC/0.5A HF

Đánh giá trung bình

16.922.000 VNĐ

16.922.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AI 8xU/I/RTD/TC ST

Đánh giá trung bình

22.921.000 VNĐ

22.921.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AI 16xU BA

Đánh giá trung bình

14.263.000 VNĐ

14.263.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AI 16xI BA

Đánh giá trung bình

14.263.000 VNĐ

14.263.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AI 8xU/I HF

Đánh giá trung bình

30.933.000 VNĐ

30.933.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AI 8xU/I HS

Đánh giá trung bình

27.879.000 VNĐ

27.879.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AI 8xU/I/RTC/TC HF

Đánh giá trung bình

34.957.000 VNĐ

34.957.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AI 4xU/I/RTD/TC ST

Đánh giá trung bình

11.928.000 VNĐ

11.928.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AI 8xU/I/R/RTD BA

Đánh giá trung bình

16.239.000 VNĐ

16.239.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AQ 4xU/I ST

Đánh giá trung bình

19.436.000 VNĐ

19.436.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AQ 2xU/I ST

Đánh giá trung bình

10.203.000 VNĐ

10.203.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AQ 8xU/I HS

Đánh giá trung bình

27.879.000 VNĐ

27.879.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, AQ 4xU/I HF

Đánh giá trung bình

26.694.000 VNĐ

26.694.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CM PTP RS422/485 BA

Đánh giá trung bình

20.981.000 VNĐ

20.981.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CM PTP RS232 BA

Đánh giá trung bình

15.808.000 VNĐ

15.808.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CM PTP RS422/485 HF

Đánh giá trung bình

34.202.000 VNĐ

34.202.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CM PTP RS232 HF

Đánh giá trung bình

31.795.000 VNĐ

31.795.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CM 8xIO Link

Đánh giá trung bình

21.592.000 VNĐ

21.592.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CM 1542-5

Đánh giá trung bình

44.839.000 VNĐ

44.839.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CP 1542-5

Đánh giá trung bình

28.330.000 VNĐ

28.330.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CM 1542-1

Đánh giá trung bình

44.839.000 VNĐ

44.839.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CM 1542-1

Đánh giá trung bình

44.839.000 VNĐ

44.839.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CP 1543-1

Đánh giá trung bình

72.558.000 VNĐ

72.558.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CP 1545-1

Đánh giá trung bình

77.858.000 VNĐ

77.858.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, TIM 1531 IRC

Đánh giá trung bình

93.347.000 VNĐ

93.347.000 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện