NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Communication

Khoảng giá

Thương hiệu

sản phẩm nổi bật

RFID communication module RF120C for SIMATIC S7-1200

Đánh giá trung bình

9.110.300 VNĐ

12.514.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1238 Energy Meter 480 V AC

Đánh giá trung bình

5.011.700 VNĐ

7.417.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Đánh giá trung bình

8.638.800 VNĐ

12.786.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Đánh giá trung bình

5.361.300 VNĐ

7.936.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Đánh giá trung bình

(5/5)

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 TC, 8 AI thermocouples

Đánh giá trung bình

7.740.650 VNĐ

11.457.000 VNĐ

Communication

Lọc

Communication

RFID communication module RF120C for SIMATIC S7-1200

Đánh giá trung bình

9.110.300 VNĐ

12.514.000 VNĐ

  • Mua ngay

Communications processor CP 1243-8 IRC for operating a SIMATIC S7-1200

Đánh giá trung bình

17.948.000 VNĐ

24.652.000 VNĐ

  • Mua ngay

Communications processor CP 1242-7 V2 for connection of SIMATIC S7-1200

Đánh giá trung bình

16.111.500 VNĐ

22.129.000 VNĐ

  • Mua ngay

Communications processor CP 1243-1 for connection of SIMATIC S7-1200

Đánh giá trung bình

13.426.200 VNĐ

18.440.000 VNĐ

  • Mua ngay

Compact Switch Module CSM 1277 for connecting SIMATIC S7-1200

Đánh giá trung bình

3.957.150 VNĐ

5.435.000 VNĐ

  • Mua ngay

Communication module CM 1243-5 for connection of SIMATIC S7-1200

Đánh giá trung bình

12.295.800 VNĐ

16.888.000 VNĐ

  • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, DCM 1271 Data decoupling module for AS-i Master CM 1243-2 IN: 24 V / 30 V DC

Đánh giá trung bình

2.769.200 VNĐ

3.368.000 VNĐ

  • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Communication Board CB 1241, RS485, terminal block, supports Freeport

Đánh giá trung bình

1.415.650 VNĐ

2.095.000 VNĐ

  • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Communication module CM 1241, RS232, 9-pole D-sub (pin), supports Freeport

Đánh giá trung bình

2.183.850 VNĐ

3.232.000 VNĐ

  • Mua ngay
12
Youtube Twiiter Zalo Facebook

Liên Hệ