NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Flow sensors

Danh mục sản phẩm

Flow sensors

Lọc

7ME6520.-....-....SITRANS FM MAG 5100 W

Đánh giá trung bình

(5/5)

Liên hệ

SITRANS FM MAG 5100W DN1000 PN10 EPDM - 7ME6520-7RB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

454.404.000 VNĐ

454.404.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN900 PN10 EPDM - 7ME6520-7MB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

402.842.000 VNĐ

402.842.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN800 PN10 EPDM - 7ME6520-7HB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

335.290.000 VNĐ

335.290.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN700 PN10 EPDM - 7ME6520-6YB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

282.297.000 VNĐ

282.297.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN600 PN10 EPDM - 7ME6520-6PB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

214.745.000 VNĐ

214.745.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN500 PN10 EPDM - 7ME6520-6FB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

193.000.000 VNĐ

193.000.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN450 PN10 EPDM - 7ME6520-5YB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

177.284.000 VNĐ

177.284.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN400 PN10 EPDM - 7ME6520-5RB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

161.721.000 VNĐ

161.721.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN350 PN10 EPDM - 7ME6520-5KB12-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

145.641.000 VNĐ

145.641.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 và MAG 1100 HT

Đánh giá trung bình

(5/5)

Liên hệ

7ME614.-.....-.... SITRANS FM MAG 1100F

Đánh giá trung bình

(5/5)

Liên hệ

7ME6110.-....-....SITRANS FM MAG 1100

Đánh giá trung bình

(5/5)

Liên hệ

SITRANS FM MAG 1100HT DN100 - 7ME6120-3TA20-2AA4-Z N02

Đánh giá trung bình

107.540.000 VNĐ

107.540.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100HT DN80 - 7ME6120-3MA20-2AA4-Z N02

Đánh giá trung bình

96.150.000 VNĐ

96.150.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100HT DN50 - 7ME6120-2YA20-2AA4-Z N02

Đánh giá trung bình

77.754.000 VNĐ

77.754.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100HT DN40 - 7ME6120-2RA20-2AA4-Z N02

Đánh giá trung bình

71.389.000 VNĐ

71.389.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100HT DN25 - 7ME6120-2DA20-2AA4-Z N02

Đánh giá trung bình

62.587.000 VNĐ

62.587.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100HT DN15 - 7ME6120-1VA20-2AA4-Z N02

Đánh giá trung bình

62.587.000 VNĐ

62.587.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN100 - 7ME6110-3TA10-1AA2

Đánh giá trung bình

83.206.000 VNĐ

83.206.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN80 - 7ME6110-3MA10-1AA2

Đánh giá trung bình

67.734.000 VNĐ

67.734.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN65 - 7ME6110-3FA10-1AA2

Đánh giá trung bình

63.805.000 VNĐ

63.805.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN80 - 7ME6140-3MA20-2AA1

Đánh giá trung bình

61.339.000 VNĐ

61.339.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN65 - 7ME6140-3FA20-2AA1

Đánh giá trung bình

57.988.000 VNĐ

57.988.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN50 - 7ME6140-2YA20-2AA1

Đánh giá trung bình

54.730.000 VNĐ

54.730.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN40 - 7ME6140-2RA20-2AA1

Đánh giá trung bình

47.237.000 VNĐ

47.237.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN25 - 7ME6140-2DA20-2AA1

Đánh giá trung bình

39.989.000 VNĐ

39.989.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN15 - 7ME6140-1VA20-2AA1

Đánh giá trung bình

39.989.000 VNĐ

39.989.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN10 - 7ME6140-1RA20-2AA1

Đánh giá trung bình

39.989.000 VNĐ

39.989.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN100 - 7ME6140-3TA20-2AA1

Đánh giá trung bình

80.038.000 VNĐ

80.038.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 và MAG 3100 HT

Đánh giá trung bình

(5/5)

Liên hệ

SITRANS FM MAG 3100P DN300 PN10 - 7ME6340-5DB13-2AA2

Đánh giá trung bình

203.507.000 VNĐ

203.507.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN250 PN10 - 7ME6340-4VB13-2AA2

Đánh giá trung bình

144.635.000 VNĐ

144.635.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN200 PN10 - 7ME6340-4PB13-2AA2

Đánh giá trung bình

105.743.000 VNĐ

105.743.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN125 PN16 - 7ME6340-4BC13-2AA2

Đánh giá trung bình

63.379.000 VNĐ

63.379.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN150 PN16 - 7ME6340-4HC13-2AA2

Đánh giá trung bình

75.348.000 VNĐ

75.348.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN100 PN16 - 7ME6340-3TC13-2AA2

Đánh giá trung bình

55.125.000 VNĐ

55.125.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN80 PN16 - 7ME6340-3MC13-2AA2

Đánh giá trung bình

52.537.000 VNĐ

52.537.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN65 PN16 - 7ME6340-3FC13-2AA2

Đánh giá trung bình

51.653.000 VNĐ

51.653.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN50 PN40 - 7ME6340-2YF13-2AA2

Đánh giá trung bình

50.983.000 VNĐ

50.983.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN40 PN40 - 7ME6340-2RF13-2AA2

Đánh giá trung bình

50.313.000 VNĐ

50.313.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN25 PN40 - 7ME6340-2DF13-2AA2

Đánh giá trung bình

49.400.000 VNĐ

49.400.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện