NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Flow sensors

Danh mục sản phẩm

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 8000 DN65 PN16 - 7ME6810-3FC31-1CA0-Z F55

Đánh giá trung bình

100.231.000 VNĐ

1/2 NPT cable glands (2pcs) - A5E00822501

Đánh giá trung bình

1.005.000 VNĐ

1.005.000 VNĐ

SENSORPROM programmer with RS-232 interface - FDK:083H4246

Đánh giá trung bình

43.643.000 VNĐ

43.643.000 VNĐ

Keypad/Display Unit MAG5000/6000 IP67 - FDK:085U1039

Đánh giá trung bình

Liên hệ

MAG 5000/6000 Term.Plate Std IP67 230VAC - A5E02559816

Đánh giá trung bình

3.959.000 VNĐ

3.959.000 VNĐ

Flow sensors

Lọc

SITRANS FM MAG 5100W DN15 PN40 NBR - 7ME6520-1VF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

31.674.000 VNĐ

31.674.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN25 PN40 NBR - 7ME6520-2DF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

31.674.000 VNĐ

31.674.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN40 PN40 NBR - 7ME6520-2RF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

32.101.000 VNĐ

32.101.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN50 PN16 NBR - 7ME6520-2YC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

33.136.000 VNĐ

33.136.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN65 PN16 NBR - 7ME6520-3FC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

33.502.000 VNĐ

33.502.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN80 PN16 NBR - 7ME6520-3MC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

33.806.000 VNĐ

33.806.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN100 PN16 NBR - 7ME6520-3TC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

35.299.000 VNĐ

35.299.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN125 PN16 NBR - 7ME6520-4BC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

41.481.000 VNĐ

41.481.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN150 PN16 NBR - 7ME6520-4HC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

47.116.000 VNĐ

47.116.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN200 PN10 NBR - 7ME6520-4PB13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

54.760.000 VNĐ

54.760.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN250 PN10 NBR - 7ME6520-4VB13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

67.734.000 VNĐ

67.734.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 5100W DN300 PN10 NBR - 7ME6520-5DB13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

100.535.000 VNĐ

100.535.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN2 - 7ME6110-1DA20-2AA2

Đánh giá trung bình

45.745.000 VNĐ

45.745.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN3 - 7ME6110-1HA20-2AA2

Đánh giá trung bình

45.745.000 VNĐ

45.745.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN6 - 7ME6110-1MA20-2AA2

Đánh giá trung bình

39.989.000 VNĐ

39.989.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN10 - 7ME6110-1RA20-2AA2

Đánh giá trung bình

39.989.000 VNĐ

39.989.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN15 - 7ME6110-1VA20-2AA2

Đánh giá trung bình

39.989.000 VNĐ

39.989.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN25 - 7ME6110-2DA20-2AA2

Đánh giá trung bình

39.989.000 VNĐ

39.989.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN40 - 7ME6110-2RA20-2AA2

Đánh giá trung bình

47.938.000 VNĐ

47.938.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN50 - 7ME6110-2YA20-2AA2

Đánh giá trung bình

55.978.000 VNĐ

55.978.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN65 - 7ME6110-3FA20-2AA2

Đánh giá trung bình

59.877.000 VNĐ

59.877.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN80 - 7ME6110-3MA20-2AA2

Đánh giá trung bình

63.866.000 VNĐ

63.866.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN100 - 7ME6110-3TA20-2AA2

Đánh giá trung bình

80.891.000 VNĐ

80.891.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100 DN10 - 7ME6110-1RA10-1AA2

Đánh giá trung bình

43.918.000 VNĐ

43.918.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN100 - 7ME6140-3TA20-2AA1

Đánh giá trung bình

80.038.000 VNĐ

80.038.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN10 - 7ME6140-1RA20-2AA1

Đánh giá trung bình

39.989.000 VNĐ

39.989.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN15 - 7ME6140-1VA20-2AA1

Đánh giá trung bình

39.989.000 VNĐ

39.989.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN25 - 7ME6140-2DA20-2AA1

Đánh giá trung bình

39.989.000 VNĐ

39.989.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN40 - 7ME6140-2RA20-2AA1

Đánh giá trung bình

47.237.000 VNĐ

47.237.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN50 - 7ME6140-2YA20-2AA1

Đánh giá trung bình

54.730.000 VNĐ

54.730.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN65 - 7ME6140-3FA20-2AA1

Đánh giá trung bình

57.988.000 VNĐ

57.988.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 1100F DN80 - 7ME6140-3MA20-2AA1

Đánh giá trung bình

61.339.000 VNĐ

61.339.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN15 PN40 - 7ME6310-1VF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

56.374.000 VNĐ

56.374.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN25 PN40 - 7ME6310-2DF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

51.288.000 VNĐ

51.288.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN40 PN40 - 7ME6310-2RF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

52.201.000 VNĐ

52.201.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN50 PN40 - 7ME6310-2YF13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

52.902.000 VNĐ

52.902.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN65 PN16 - 7ME6310-3FC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

53.633.000 VNĐ

53.633.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN80 PN16 - 7ME6310-3MC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

54.516.000 VNĐ

54.516.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN100 PN16 - 7ME6310-3TC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

57.227.000 VNĐ

57.227.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN125 PN16 - 7ME6310-4BC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

65.785.000 VNĐ

65.785.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN150 PN16 - 7ME6310-4HC13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

78.333.000 VNĐ

78.333.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN200 PN10 - 7ME6310-4PB13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

109.855.000 VNĐ

109.855.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 DN300 PN10 - 7ME6310-5DB13-2AA2-Z F55

Đánh giá trung bình

211.578.000 VNĐ

211.578.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện