NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Battery-operated water meters MAG8000

Danh mục sản phẩm

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 8000 DN65 PN16 - 7ME6810-3FC31-1CA0-Z F55

Đánh giá trung bình

100.231.000 VNĐ

1/2 NPT cable glands (2pcs) - A5E00822501

Đánh giá trung bình

1.005.000 VNĐ

1.005.000 VNĐ

SENSORPROM programmer with RS-232 interface - FDK:083H4246

Đánh giá trung bình

43.643.000 VNĐ

43.643.000 VNĐ

Keypad/Display Unit MAG5000/6000 IP67 - FDK:085U1039

Đánh giá trung bình

Liên hệ

MAG 5000/6000 Term.Plate Std IP67 230VAC - A5E02559816

Đánh giá trung bình

3.959.000 VNĐ

3.959.000 VNĐ

Battery-operated water meters MAG8000

Lọc

SITRANS FM MAG 8000CT DN80 PN16 - 7ME6820-3MC04-1CA0

Đánh giá trung bình

76.220.000 VNĐ

76.220.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 8000CT DN100 PN16 - 7ME6820-3TC04-1CA0

Đánh giá trung bình

77.090.000 VNĐ

77.090.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 8000CT DN125 PN16 - 7ME6820-4BC04-1CA0

Đánh giá trung bình

150.720.000 VNĐ

150.720.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 8000CT DN150 PN16 - 7ME6820-4HC04-1CA0

Đánh giá trung bình

84.400.000 VNĐ

84.400.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 8000CT DN200 PN16 - 7ME6820-4PC04-1CA0

Đánh giá trung bình

90.210.000 VNĐ

90.210.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 8000CT DN250 PN16 - 7ME6820-4VC04-1CA0

Đánh giá trung bình

98.920.000 VNĐ

98.920.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 8000CT DN300 PN16 - 7ME6820-5DC04-1CA0

Đánh giá trung bình

120.200.000 VNĐ

120.200.000 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện