NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

SITRANS FM MAG 3100 and 3100 HT

Danh mục sản phẩm

Khoảng giá

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 8000 DN65 PN16 - 7ME6810-3FC31-1CA0-Z F55

Đánh giá trung bình

100.231.000 VNĐ

1/2 NPT cable glands (2pcs) - A5E00822501

Đánh giá trung bình

1.005.000 VNĐ

1.005.000 VNĐ

SENSORPROM programmer with RS-232 interface - FDK:083H4246

Đánh giá trung bình

43.643.000 VNĐ

43.643.000 VNĐ

Keypad/Display Unit MAG5000/6000 IP67 - FDK:085U1039

Đánh giá trung bình

Liên hệ

MAG 5000/6000 Term.Plate Std IP67 230VAC - A5E02559816

Đánh giá trung bình

3.959.000 VNĐ

3.959.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100 and 3100 HT

Lọc

SITRANS FM MAG 3100 and 3100 HT

SITRANS FM MAG 3100P DN300 PN10 - 7ME6340-5DB13-2AA2

Đánh giá trung bình

203.507.000 VNĐ

203.507.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN250 PN10 - 7ME6340-4VB13-2AA2

Đánh giá trung bình

144.635.000 VNĐ

144.635.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN200 PN10 - 7ME6340-4PB13-2AA2

Đánh giá trung bình

105.743.000 VNĐ

105.743.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN150 PN16 - 7ME6340-4HC13-2AA2

Đánh giá trung bình

75.348.000 VNĐ

75.348.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN125 PN16 - 7ME6340-4BC13-2AA2

Đánh giá trung bình

63.379.000 VNĐ

63.379.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN100 PN16 - 7ME6340-3TC13-2AA2

Đánh giá trung bình

55.125.000 VNĐ

55.125.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN80 PN16 - 7ME6340-3MC13-2AA2

Đánh giá trung bình

52.537.000 VNĐ

52.537.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN65 PN16 - 7ME6340-3FC13-2AA2

Đánh giá trung bình

51.653.000 VNĐ

51.653.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN50 PN40 - 7ME6340-2YF13-2AA2

Đánh giá trung bình

50.983.000 VNĐ

50.983.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN40 PN40 - 7ME6340-2RF13-2AA2

Đánh giá trung bình

50.313.000 VNĐ

50.313.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN25 PN40 - 7ME6340-2DF13-2AA2

Đánh giá trung bình

49.400.000 VNĐ

49.400.000 VNĐ

SITRANS FM MAG 3100P DN15 PN40 - 7ME6340-1VF13-2AA2

Đánh giá trung bình

54.303.000 VNĐ

54.303.000 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện