NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Giám sát E-STOP, cổng an toàn, rào cản ánh sáng

Danh mục sản phẩm

Giám sát E-STOP, cổng an toàn, rào cản ánh sáng

Lọc

Giám sát E-STOP, cổng an toàn, rào cản ánh sáng

PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s4 C (10pcs.)

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s4 (10pcs.)

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

12
Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện