NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Converters for standard applications

Danh mục sản phẩm

Converters for standard applications

Lọc

Biến tần Siemens Sinamics 6SL3210-5BE13-7UV0

Đánh giá trung bình

5.942.000 VNĐ

5.942.000 VNĐ

Biến tần Siemens Sinamics 6SL3210-5BE13-7CV0

Đánh giá trung bình

6.443.000 VNĐ

6.443.000 VNĐ

Biến tần Siemens Sinamics 6SL3210-5BE15-5CV0

Đánh giá trung bình

6.754.000 VNĐ

6.754.000 VNĐ

Biến tần Siemens Sinamics 6SL3210-5BE15-5UV0

Đánh giá trung bình

6.253.000 VNĐ

6.253.000 VNĐ

Biến tần Siemens Sinamics 6SL3210-5BE17-5CV0

Đánh giá trung bình

6.968.000 VNĐ

6.968.000 VNĐ

Biến tần Siemens Sinamics 6SL3210-5BE17-5UV0

Đánh giá trung bình

6.443.000 VNĐ

6.443.000 VNĐ

Biến tần Siemens Sinamics 6SL3210-5BE21-1CV0

Đánh giá trung bình

7.470.000 VNĐ

7.470.000 VNĐ

Biến tần Siemens Sinamics 6SL3210-5BE21-1UV0

Đánh giá trung bình

6.968.000 VNĐ

6.968.000 VNĐ

Biến tần Siemens Sinamics 6SL3210-5BE21-5CV0

Đánh giá trung bình

8.305.000 VNĐ

8.305.000 VNĐ

Biến tần Siemens Sinamics 6SL3210-5BE21-5UV0

Đánh giá trung bình

7.685.000 VNĐ

7.685.000 VNĐ

Biến tần Siemens Sinamics 6SL3210-5BE22-2CV0

Đánh giá trung bình

9.618.000 VNĐ

9.618.000 VNĐ

Biến tần Siemens Sinamics 6SL3210-5BE22-2UV0

Đánh giá trung bình

8.902.000 VNĐ

8.902.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện