NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Communication

Danh mục sản phẩm

Communication

Lọc

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

SIMATIC S7 300, CP 340 RS232C

Đánh giá trung bình

21.202.000 VNĐ

21.202.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP340 RS422/485

Đánh giá trung bình

28.086.000 VNĐ

28.086.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 341 RS232C

Đánh giá trung bình

42.696.000 VNĐ

42.696.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP341 RS422/485

Đánh giá trung bình

45.809.000 VNĐ

45.809.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

SIMATIC S7 300, CP 342-2P

Đánh giá trung bình

33.532.000 VNĐ

33.532.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 342-2

Đánh giá trung bình

33.532.000 VNĐ

33.532.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 342-5 FO

Đánh giá trung bình

14.745.900 VNĐ

14.745.900 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 342-5

Đánh giá trung bình

47.693.000 VNĐ

47.693.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 343-5

Đánh giá trung bình

13.697.700 VNĐ

13.697.700 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 343-1 LEAN

Đánh giá trung bình

12.649.500 VNĐ

12.649.500 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 343-1

Đánh giá trung bình

11.601.300 VNĐ

11.601.300 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện