NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Simatic S7-1500

Danh mục sản phẩm

Simatic S7-1500

Lọc

SIMATIC S7 1500, CPU 1516- 3PN/DP

Đánh giá trung bình

148.293.000 VNĐ

148.293.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CPU 1517- 3PN/DP

Đánh giá trung bình

195.826.000 VNĐ

195.826.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CPU 1518- 4PN/DP

Đánh giá trung bình

284.839.000 VNĐ

284.839.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CPU 1511C - 1PN

Đánh giá trung bình

52.175.000 VNĐ

52.175.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CPU 1512C - 1PN

Đánh giá trung bình

74.908.000 VNĐ

74.908.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CPU 1513R - 1PN

Đánh giá trung bình

83.866.000 VNĐ

83.866.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CPU 1515R - 2PN

Đánh giá trung bình

127.026.000 VNĐ

127.026.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CPU 1517H - 3PN

Đánh giá trung bình

244.470.000 VNĐ

244.470.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, CPU 1518HF - 4PN

Đánh giá trung bình

365.670.000 VNĐ

365.670.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI16 HF

Đánh giá trung bình

7.581.000 VNĐ

7.581.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI16 BA

Đánh giá trung bình

7.904.000 VNĐ

7.904.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI16 SRC BA

Đánh giá trung bình

6.072.000 VNĐ

6.072.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI32 HF

Đánh giá trung bình

11.892.000 VNĐ

11.892.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI32 BA

Đánh giá trung bình

12.035.000 VNĐ

12.035.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI64 SNK/SRC BA

Đánh giá trung bình

11.389.000 VNĐ

11.389.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI16x230V AC BA

Đánh giá trung bình

8.479.000 VNĐ

8.479.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DI16x 24..125V UC HF

Đánh giá trung bình

19.041.000 VNĐ

19.041.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO8x24VDC/2A HF

Đánh giá trung bình

6.826.000 VNĐ

6.826.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO16x24VDC/0.5A HF

Đánh giá trung bình

8.084.000 VNĐ

8.084.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO16x24VDC/0.5A BA

Đánh giá trung bình

7.329.000 VNĐ

7.329.000 VNĐ

SIMATIC S7 1500, DO32x24VDC/0.5A HF

Đánh giá trung bình

16.922.000 VNĐ

16.922.000 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện