NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

I/O modules

Danh mục sản phẩm

I/O modules

Lọc

SIMATIC S7 300, DI16x 24VDC /DQ16X24 V DC/0.5A

Đánh giá trung bình

21.568.000 VNĐ

21.568.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DI8x 24VDC /DQ8X24 V DC/0.5A

Đánh giá trung bình

12.597.000 VNĐ

12.597.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DO16 Relay contracts

Đánh giá trung bình

17.174.000 VNĐ

17.174.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DO8 Relay 5A

Đánh giá trung bình

9.813.000 VNĐ

9.813.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DO8 Relay 2A

Đánh giá trung bình

8.019.000 VNĐ

8.019.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DO32x24VDC/0.5A

Đánh giá trung bình

23.069.000 VNĐ

23.069.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DO16x24VDC/0.5A HS

Đánh giá trung bình

13.878.000 VNĐ

13.878.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DO16x24VDC/0.5A

Đánh giá trung bình

11.498.000 VNĐ

11.498.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DO8x24VDC/2A

Đánh giá trung bình

9.301.000 VNĐ

9.301.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DI32 24VDC

Đánh giá trung bình

16.661.000 VNĐ

16.661.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, DI16 24VDC Source input

Đánh giá trung bình

7.397.000 VNĐ

7.397.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, AI 4xU/I & AQ 2x U/I

Đánh giá trung bình

19.590.000 VNĐ

19.590.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, AQ 4xU/I 16 bit

Đánh giá trung bình

32.919.000 VNĐ

32.919.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, AQ 8xU/I 11/12 bit

Đánh giá trung bình

49.654.000 VNĐ

49.654.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, AQ 4xU/I 11/12 bit

Đánh giá trung bình

26.621.000 VNĐ

26.621.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, AQ 2xU/I 11/12 bit

Đánh giá trung bình

16.588.000 VNĐ

16.588.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, AI 8xU/I 16 Bit(4 - 10ms, 8- 23:95ms)

Đánh giá trung bình

38.082.000 VNĐ

38.082.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, AI 8xU/I 16 Bit(55ms)

Đánh giá trung bình

29.953.000 VNĐ

29.953.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, AI 8xU/I/thermocouple/resistor 9/12/14 Bit

Đánh giá trung bình

34.677.000 VNĐ

34.677.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, AI 2xU/I/thermocouple/resistor 9/12/14 Bit

Đánh giá trung bình

9.997.000 VNĐ

9.997.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, AI 8xU/I 14 Bit

Đánh giá trung bình

34.933.000 VNĐ

34.933.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 343-1

Đánh giá trung bình

11.601.300 VNĐ

11.601.300 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 343-1 LEAN

Đánh giá trung bình

12.649.500 VNĐ

12.649.500 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 343-5

Đánh giá trung bình

13.697.700 VNĐ

13.697.700 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 342-5 FO

Đánh giá trung bình

14.745.900 VNĐ

14.745.900 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 342-5

Đánh giá trung bình

47.693.000 VNĐ

47.693.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 342-2P

Đánh giá trung bình

33.532.000 VNĐ

33.532.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 342-2

Đánh giá trung bình

33.532.000 VNĐ

33.532.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 341 RS232C

Đánh giá trung bình

42.696.000 VNĐ

42.696.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP341 RS422/485

Đánh giá trung bình

45.809.000 VNĐ

45.809.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP 340 RS232C

Đánh giá trung bình

21.202.000 VNĐ

21.202.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CP340 RS422/485

Đánh giá trung bình

28.086.000 VNĐ

28.086.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

SIMATIC S7-300, Connection IM 365

Đánh giá trung bình

8.456.780 VNĐ

8.456.780 VNĐ

SIMATIC S7-300, Connection IM 361

Đánh giá trung bình

9.504.960 VNĐ

9.504.960 VNĐ

SIMATIC S7-300, Connection IM 360

Đánh giá trung bình

10.553.100 VNĐ

10.553.100 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

SIMATIC S7, Bus connector (replacement part)

Đánh giá trung bình

16.699.600 VNĐ

16.699.600 VNĐ

PC adapter USB A2 USB adapter (USB V2.0)

Đánh giá trung bình

9.362.360 VNĐ

9.362.360 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện