NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Simatic S7-300

Danh mục sản phẩm

Simatic S7-300

Lọc

CPU Simatic S7-300 Overview

Đánh giá trung bình

(5/5)

Liên hệ

SIMATIC S7 300, CPU 314C-2PN/DP

Đánh giá trung bình

92.386.000 VNĐ

92.386.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CPU 314C-2DP

Đánh giá trung bình

85.063.000 VNĐ

85.063.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CPU 314C-2 PtP

Đánh giá trung bình

75.140.000 VNĐ

75.140.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CPU 313C-2 DP

Đánh giá trung bình

59.174.000 VNĐ

59.174.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CPU 313C-2PtP

Đánh giá trung bình

49.470.000 VNĐ

49.470.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CPU 313C

Đánh giá trung bình

46.321.000 VNĐ

46.321.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CPU 312C

Đánh giá trung bình

22.520.000 VNĐ

22.520.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CPU 319-3 PN/DP

Đánh giá trung bình

232.230.000 VNĐ

232.230.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CPU 317-2DP

Đánh giá trung bình

170.016.000 VNĐ

170.016.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CPU 315-2PN/DP

Đánh giá trung bình

109.231.000 VNĐ

109.231.000 VNĐ

SIMATIC S7 300, CPU 315-2DP

Đánh giá trung bình

77.446.000 VNĐ

77.446.000 VNĐ

I/O Modules Overview

Đánh giá trung bình

(5/5)

Liên hệ

SIMATIC S7, Bus connector (replacement part)

Đánh giá trung bình

16.699.600 VNĐ

16.699.600 VNĐ

PC adapter USB A2 USB adapter (USB V2.0)

Đánh giá trung bình

9.362.360 VNĐ

9.362.360 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện