NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Mở rộng liên hệ

Danh mục sản phẩm

Mở rộng liên hệ

Lọc

Mở rộng liên hệ

PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s20 C 24VDC 2so

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

12
Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện