NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Digital modules

Danh mục sản phẩm

Khoảng giá

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1FA10

Đánh giá trung bình

11.518.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Đánh giá trung bình

8.638.800 VNĐ

12.786.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Đánh giá trung bình

5.361.300 VNĐ

7.936.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

Digital modules

Lọc

SIMATIC S7-1200, Digital input SM 1221, 8 DI, 24 V DC, Sink/Source

Đánh giá trung bình

1.867.600 VNĐ

2.765.000 VNĐ

 • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital input SM 1221, 16 DI, 24 V DC, Sink/Source

Đánh giá trung bình

2.963.550 VNĐ

4.386.000 VNĐ

 • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital output SB 1222, 4 DQ, 5V DC 200kHz

Đánh giá trung bình

1.093.650 VNĐ

1.618.000 VNĐ

 • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital output SB 1222, 4 DQ, 24 V DC 200 kHz

Đánh giá trung bình

1.093.650 VNĐ

1.618.000 VNĐ

 • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital input SB 1221, 4 DI, 5V DC 200kHz, Sourcing input

Đánh giá trung bình

1.093.650 VNĐ

1.618.000 VNĐ

 • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital input SB 1221, 4 DI, 24 V DC 200 kHz, Sourcing input

Đánh giá trung bình

1.093.650 VNĐ

1.618.000 VNĐ

 • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital output SM 1222, 8 DO, 24 V DC, transistor 0.5 A

Đánh giá trung bình

1.867.600 VNĐ

2.765.000 VNĐ

 • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital output SM 1222, 16 DO, 24 V DC, transistor 0.5 A

Đánh giá trung bình

2.963.550 VNĐ

4.386.000 VNĐ

 • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital output SM 1222, 8 DO, relay 2 A

Đánh giá trung bình

1.867.600 VNĐ

2.765.000 VNĐ

 • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital output SM 1222, 16 DO, relay 2 A

Đánh giá trung bình

2.963.550 VNĐ

4.386.000 VNĐ

 • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital output SM 1222, 8 DO, Relay Changeover contact

Đánh giá trung bình

2.183.850 VNĐ

3.232.000 VNĐ

 • Mua ngay

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 8 DI/8 DO, 8 DI 24 V DC, Sink/Source

Đánh giá trung bình

2.963.550 VNĐ

4.386.000 VNĐ

 • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 V DC, Sink/Source

Đánh giá trung bình

4.695.450 VNĐ

6.951.000 VNĐ

 • Mua ngay
 • Mua ngay
 • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 V DC, Sink/Source

Đánh giá trung bình

4.695.450 VNĐ

6.951.000 VNĐ

 • Mua ngay
 • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SB 1223, 2 DI/2 DO, 2 DI 24 V DC/2 DO 24 V DC

Đánh giá trung bình

1.093.650 VNĐ

1.618.000 VNĐ

 • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SB 1223, 2 DI/2 DQ, 5V DC 200kHz

Đánh giá trung bình

1.093.650 VNĐ

1.618.000 VNĐ

 • Mua ngay

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SB 1223, 2 DI/2 DQ, 24 V DC 200 kHz

Đánh giá trung bình

1.093.650 VNĐ

1.618.000 VNĐ

 • Mua ngay
Zalo Facebook

Liên Hệ