NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

HMI devices

Danh mục sản phẩm

HMI devices

Lọc

Basic HMI Overview

Đánh giá trung bình

(5/5)

Liên hệ

Màn hình cảm ứng HMI 9” TP900 Basic

Đánh giá trung bình

24.462.000 VNĐ

31.218.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 7” TP700 Basic

Đánh giá trung bình

12.971.000 VNĐ

16.552.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 4” TP400 Basic

Đánh giá trung bình

6.995.000 VNĐ

8.927.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 12” Key KTP1200 Basic

Đánh giá trung bình

31.198.000 VNĐ

39.813.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 12” Key KTP1200 Basic

Đánh giá trung bình

31.198.000 VNĐ

39.813.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 9” Key KTP900 Basic

Đánh giá trung bình

21.832.000 VNĐ

27.861.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 7” Key KTP700 Basic

Đánh giá trung bình

12.475.000 VNĐ

15.920.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 7” Key KTP700 Basic

Đánh giá trung bình

12.475.000 VNĐ

15.920.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 4” Key KTP400 Basic

Đánh giá trung bình

6.860.000 VNĐ

8.756.000 VNĐ

Advanced HMI Panel-Based Overview

Đánh giá trung bình

(5/5)

Liên hệ

Màn hình cảm ứng HMI 4” Key KTP400 Comfort

Đánh giá trung bình

14.483.000 VNĐ

18.041.000 VNĐ

Màn hình HMI 15” + bàn phím KP1500 Comfort

Đánh giá trung bình

76.080.000 VNĐ

94.768.000 VNĐ

Màn hình HMI 12” + bàn phím KP1200 Comfort

Đánh giá trung bình

55.562.000 VNĐ

69.210.000 VNĐ

Màn hình HMI 9” + bàn phím KP900 Comfort

Đánh giá trung bình

43.471.000 VNĐ

54.149.000 VNĐ

Màn hình HMI 7” + bàn phím KP700 Comfort

Đánh giá trung bình

26.336.000 VNĐ

32.806.000 VNĐ

Màn hình HMI 4” + bàn phím KP400 Comfort

Đánh giá trung bình

14.483.000 VNĐ

18.041.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 22” TP2200 Comfort

Đánh giá trung bình

96.338.000 VNĐ

120.003.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 19” TP1900 Comfort

Đánh giá trung bình

82.093.000 VNĐ

102.258.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 15” TP1500 Comfort

Đánh giá trung bình

67.609.000 VNĐ

84.217.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 12” TP1200 Comfort

Đánh giá trung bình

53.105.000 VNĐ

66.149.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng HMI 9” TP900 Comfort

Đánh giá trung bình

41.057.000 VNĐ

51.142.000 VNĐ

ADVANCED HMI PC-BASED Overview

Đánh giá trung bình

(5/5)

Liên hệ

PREVIOUS SYSTEM Overview

Đánh giá trung bình

(5/5)

Liên hệ

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện