NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Pressure transmitters

Danh mục sản phẩm

Pressure transmitters

Lọc

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1EA10

Đánh giá trung bình

16.355.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1DA10

Đánh giá trung bình

16.355.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1KA10

Đánh giá trung bình

21.380.000 VNĐ

21.380.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1HA10

Đánh giá trung bình

18.822.000 VNĐ

18.822.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1FA10

Đánh giá trung bình

16.355.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

SITRANS P220 Transmitters 0-16 bar, 4-20 mA - 7MF1567-3CB00-1AA1

Đánh giá trung bình

5.299.000 VNĐ

5.299.000 VNĐ

SITRANS P220 Transmitters 0-10 bar, 4-20 mA - 7MF1567-3CA00-1AA1

Đánh giá trung bình

5.299.000 VNĐ

5.299.000 VNĐ

SITRANS P220 Transmitters 0-6 bar, 4-20 mA - 7MF1567-3BG00-1AA1

Đánh giá trung bình

5.299.000 VNĐ

5.299.000 VNĐ

SITRANS P200 Transmitters 0-4 bar, 4-20 mA - 7MF1567-3BE00-1AA1

Đánh giá trung bình

5.299.000 VNĐ

5.299.000 VNĐ

SITRANS P200 Transmitters 0-16 bar, 4-20 mA - 7MF1565-3CB00-1AA1

Đánh giá trung bình

5.299.000 VNĐ

5.299.000 VNĐ

SITRANS P200 Transmitters 0-10 bar, 4-20 mA - 7MF1565-3CA00-1AA1

Đánh giá trung bình

5.299.000 VNĐ

5.299.000 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện