NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

PNOZsigma - rơle an toàn

Danh mục sản phẩm

PNOZsigma - rơle an toàn

Lọc

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s3 24VDC 2 n/o

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s4 (10pcs.)

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s9 C (10 pcs.)

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s8 24VDC 2 n/o

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s50 C

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s Set1screw terminals 45mm

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s Set2screw terminals 45mm

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s Set3screw terminals 45mm

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s connector (10 pieces)

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZsigma Chip Card-manager set

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s pIE

Đánh giá trung bình

Liên hệ

PNOZ s nIE

Đánh giá trung bình

Liên hệ

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện