NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Panel PC

Danh mục sản phẩm

Khoảng giá

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1FA10

Đánh giá trung bình

11.518.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Đánh giá trung bình

8.638.800 VNĐ

12.786.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Đánh giá trung bình

5.361.300 VNĐ

7.936.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

Panel PC

Lọc

IPC277E 7” Touch, Celeron N2807, 2GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

56.020.000 VNĐ

56.020.000 VNĐ

IPC277E 9” Touch, Celeron N2930, 8GB RAM, 480GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

94.381.000 VNĐ

94.381.000 VNĐ

IPC277E 12” Touch, Celeron N2807, 2GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

69.844.000 VNĐ

69.844.000 VNĐ

IPC277E 15” Touch, Celeron N2930, 8GB RAM, 480GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

108.204.000 VNĐ

108.204.000 VNĐ

IPC277E 19” Touch, Celeron N2807, 2GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

83.668.000 VNĐ

83.668.000 VNĐ

IPC277E 15” MultiTouch, Celeron N2807, 2GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

80.212.000 VNĐ

80.212.000 VNĐ

IPC277E 19” MultiTouch, Celeron N2930, 8GB RAM, 480GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

122.028.000 VNĐ

122.028.000 VNĐ

IPC277E 12” MultiTouch, Celeron N2807, 2GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

73.300.000 VNĐ

73.300.000 VNĐ

IPC277E 15” MultiTouch Atex, Celeron N2930, 8GB RAM, 480GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

111.660.000 VNĐ

111.660.000 VNĐ

IPC277E 19” MultiTouch Atex, Celeron N2807, 2GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

90.579.000 VNĐ

90.579.000 VNĐ

IPC377E 12" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

46.447.000 VNĐ

46.447.000 VNĐ

IPC377E 12" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD, Win7

Đánh giá trung bình

58.579.000 VNĐ

58.579.000 VNĐ

IPC377E 12" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD

Đánh giá trung bình

50.987.000 VNĐ

50.987.000 VNĐ

IPC377E 12" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD, Win7

Đánh giá trung bình

63.120.000 VNĐ

63.120.000 VNĐ

IPC377E 12" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

56.309.000 VNĐ

56.309.000 VNĐ

IPC377E 15" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

54.039.000 VNĐ

54.039.000 VNĐ

IPC377E 15" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD, Win7

Đánh giá trung bình

66.172.000 VNĐ

66.172.000 VNĐ

IPC377E 15" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD

Đánh giá trung bình

58.579.000 VNĐ

58.579.000 VNĐ

IPC377E 15" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD, Win7

Đánh giá trung bình

70.712.000 VNĐ

70.712.000 VNĐ

IPC377E 15" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

63.901.000 VNĐ

63.901.000 VNĐ

IPC377E 19" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

61.631.000 VNĐ

61.631.000 VNĐ

IPC377E 19" Touch, Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD, Win7

Đánh giá trung bình

73.764.000 VNĐ

73.764.000 VNĐ

IPC477E 15" Touch, Core i5-6442EQ, 8GB RAM, 256GB SSD; 2GB CFAST, Win10

Đánh giá trung bình

120.108.000 VNĐ

120.108.000 VNĐ

IPC477E 19" Touch, XEON E3-1505L, 16GB RAM, 480GB SSD, 128GB CFAST, Win10

Đánh giá trung bình

205.749.000 VNĐ

205.749.000 VNĐ

IPC477E 22" Touch, Core i5-6442EQ, 8GB RAM, 256GB SSD; 2GB CFAST, Win10

Đánh giá trung bình

141.254.000 VNĐ

141.254.000 VNĐ

IPC477E PRO 15" Multitouch, Core i5-6442EQ, 4GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

124.866.000 VNĐ

124.866.000 VNĐ

IPC477E PRO 15" Multitouch, Core i5-6442EQ, 4GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

124.866.000 VNĐ

124.866.000 VNĐ

IPC477E PRO 19" Multitouch, Core i5-6442EQ, 4GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

137.201.000 VNĐ

137.201.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

IPC677D 15” Touch, Celeron G1820TE, 2GB RAM, 500GB HDD

Đánh giá trung bình

110.149.000 VNĐ

110.149.000 VNĐ

IPC677D 15” Touch, Core i3-4330TE, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

125.283.000 VNĐ

125.283.000 VNĐ

IPC677D 19” Touch, Celeron G1820TE, 2GB RAM, 500GB HDD

Đánh giá trung bình

116.828.000 VNĐ

116.828.000 VNĐ

IPC677D 19” Touch, Core i3-4330TE, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

131.962.000 VNĐ

131.962.000 VNĐ

IPC677D 22” Touch, Celeron G1820TE, 2GB RAM, 500GB HDD

Đánh giá trung bình

130.284.000 VNĐ

130.284.000 VNĐ

IPC677D 22” Touch, Core i3-4330TE, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

145.418.000 VNĐ

145.418.000 VNĐ

IPC677D 15” MultiTouch, Celeron G1820TE, 2GB RAM, 500GB HDD

Đánh giá trung bình

113.505.000 VNĐ

113.505.000 VNĐ

IPC677D 15” MultiTouch, Core i3-4330TE, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

128.639.000 VNĐ

128.639.000 VNĐ

IPC677D 19” MultiTouch, Celeron G1820TE, 2GB RAM, 500GB HDD

Đánh giá trung bình

123.572.000 VNĐ

123.572.000 VNĐ

IPC677D 19” MultiTouch, Core i3-4330TE, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

138.706.000 VNĐ

138.706.000 VNĐ

IPC677D 22” MultiTouch, Celeron G1820TE, 2GB RAM, 500GB HDD

Đánh giá trung bình

136.996.000 VNĐ

136.996.000 VNĐ

IPC677D 22” MultiTouch, Core i3-4330TE, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

152.130.000 VNĐ

152.130.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

Zalo Facebook

Liên Hệ