NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Rack PC

Danh mục sản phẩm

Khoảng giá

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1FA10

Đánh giá trung bình

11.518.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Đánh giá trung bình

8.638.800 VNĐ

12.786.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Đánh giá trung bình

5.361.300 VNĐ

7.936.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

Rack PC

Lọc

IPC347G Pentium G4400, 4GB RAM, 1TB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

45.814.000 VNĐ

45.814.000 VNĐ

IPC347G Pentium G4400, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

39.115.000 VNĐ

39.115.000 VNĐ

IPC347G Core i5-6500, 4GB RAM, 1TB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

55.118.000 VNĐ

55.118.000 VNĐ

IPC347G Core i5-6500, 8GB RAM, 1TB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

59.770.000 VNĐ

59.770.000 VNĐ

IPC347G Core i7-6700, 8GB RAM, 1TB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

72.424.000 VNĐ

72.424.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

IPC547G Pentium G4400, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

54.285.000 VNĐ

54.285.000 VNĐ

IPC547G Core i5-6500, 8GB RAM, 2TB HDD, Win7

Đánh giá trung bình

97.384.000 VNĐ

97.384.000 VNĐ

IPC547G Core i7-6700, 8GB RAM, 2TB HDD

Đánh giá trung bình

133.903.000 VNĐ

133.903.000 VNĐ

IPC647E Core i3-8100, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

79.825.000 VNĐ

79.825.000 VNĐ

IPC647E Core i7-8700, 8GB RAM, 480GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

122.293.000 VNĐ

122.293.000 VNĐ

IPC647E Xeon E-2278GE, 128GB RAM, 960GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

286.349.000 VNĐ

286.349.000 VNĐ

IPC647D Core i3-4330TE, 2GB RAM, 500GB HDD

Đánh giá trung bình

69.320.000 VNĐ

69.320.000 VNĐ

IPC647D Core i5-4570TE, 8GB RAM, 1TB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

93.666.000 VNĐ

93.666.000 VNĐ

IPC647D Xeon E3-1268L v3, 32GB RAM, 240GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

205.197.000 VNĐ

205.197.000 VNĐ

IPC847E Core i3-8100, 4GB RAM, 2TB HDD

Đánh giá trung bình

93.570.000 VNĐ

93.570.000 VNĐ

IPC847E Core i7-8700, 32GB RAM, 8TB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

266.437.000 VNĐ

266.437.000 VNĐ

IPC847E Xeon E-2278GE, 128GB RAM, 960GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

288.816.000 VNĐ

288.816.000 VNĐ

IPC847D Core i3-4330TE, 4GB RAM, 500GB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

86.099.000 VNĐ

86.099.000 VNĐ

IPC847D Core i5-4570TE, 8GB RAM, 1TB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

110.116.000 VNĐ

110.116.000 VNĐ

IPC847D Xeon E3-1275 V3, 32GB RAM, 240GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

230.695.000 VNĐ

230.695.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

IPC1047 2xXeon E5-2620v4, 32GB RAM, 480GB SSD, Win7

Đánh giá trung bình

364.795.000 VNĐ

364.795.000 VNĐ

IPC1047 2xXeon E5-2620v4, 32GB RAM, 480GB SSD, Win7

Đánh giá trung bình

588.647.000 VNĐ

588.647.000 VNĐ

IPC1047 2xXeon E5-2620v4, 128GB RAM, 2TB SSD, Windows Server 2012 R2

Đánh giá trung bình

1.243.220.000 VNĐ

1.243.220.000 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ