NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Box PC

Danh mục sản phẩm

Box PC

Lọc

IPC127E Atom E3930, 2GB RAM, 32GB SSD

Đánh giá trung bình

22.926.000 VNĐ

22.926.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 2GB RAM, 64GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

31.262.000 VNĐ

31.262.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 2GB RAM, 64GB SSD

Đánh giá trung bình

28.992.000 VNĐ

28.992.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 64GB SSD

Đánh giá trung bình

32.788.000 VNĐ

32.788.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 64GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

38.110.000 VNĐ

38.110.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 128GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

41.125.000 VNĐ

41.125.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 128GB SSD

Đánh giá trung bình

38.817.000 VNĐ

38.817.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 64GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

41.125.000 VNĐ

41.125.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 128GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

44.176.000 VNĐ

44.176.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

IPC227E Celeron N2807, 2GB RAM, 240GB SSD

Đánh giá trung bình

42.926.000 VNĐ

42.926.000 VNĐ

IPC227E Celeron N2807, 4GB RAM, 240GB SSD, Win7

Đánh giá trung bình

61.605.000 VNĐ

61.605.000 VNĐ

IPC227E Celeron E3845 ET, 4GB RAM, 60GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

59.138.000 VNĐ

59.138.000 VNĐ

IPC327E Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

28.806.000 VNĐ

28.806.000 VNĐ

IPC327E Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD

Đánh giá trung bình

33.458.000 VNĐ

33.458.000 VNĐ

IPC327E Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD, Win7

Đánh giá trung bình

41.199.000 VNĐ

41.199.000 VNĐ

IPC327E Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD, Win7

Đánh giá trung bình

45.851.000 VNĐ

45.851.000 VNĐ

IPC327E Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

38.854.000 VNĐ

38.854.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

IPC427E Celeron G3902E, 4GB, 240GB SSD, Win7

Đánh giá trung bình

74.186.000 VNĐ

74.186.000 VNĐ

IPC427E Celeron G3902E, 4GB, 240GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

69.252.000 VNĐ

69.252.000 VNĐ

IPC427E Core i5-6442EQ, 8GB, 240GB SSD, Win7

Đánh giá trung bình

96.742.000 VNĐ

96.742.000 VNĐ

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm.

IPC527G Pentium G4400, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

38.333.000 VNĐ

38.333.000 VNĐ

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

52.588.000 VNĐ

52.588.000 VNĐ

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 1TB HDD, Win7

Đánh giá trung bình

64.720.000 VNĐ

64.720.000 VNĐ

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 128GB SSD

Đánh giá trung bình

52.588.000 VNĐ

52.588.000 VNĐ

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 128GB SSD, Win7

Đánh giá trung bình

64.720.000 VNĐ

64.720.000 VNĐ

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win7

Đánh giá trung bình

69.298.000 VNĐ

69.298.000 VNĐ

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

63.976.000 VNĐ

63.976.000 VNĐ

IPC527G Core i7-6700, 8GB RAM, 512GB SSD, Win7

Đánh giá trung bình

84.483.000 VNĐ

84.483.000 VNĐ

IPC527G Core i7-6700, 8GB RAM, 512GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

84.222.000 VNĐ

84.222.000 VNĐ

IPC627D Celeron G1820TE, 4GB RAM, 500GB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

76.262.000 VNĐ

76.262.000 VNĐ

IPC627D Core i3-4330TE, 8GB RAM, 1TB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

89.093.000 VNĐ

89.093.000 VNĐ

IPC627D Xeon E3-1268Lv3, 16GB RAM, 240GB SSD, 640GB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

159.335.000 VNĐ

159.335.000 VNĐ

IPC827D Celeron G1820TE, 2GB RAM, 500GB HDD

Đánh giá trung bình

67.971.000 VNĐ

67.971.000 VNĐ

IPC827D Core i3-4330TE, 4GB RAM, 1TB HDD

Đánh giá trung bình

83.105.000 VNĐ

83.105.000 VNĐ

IPC827D Xeon E3-1268Lv3, 16GB RAM, 1TB HDD, Win10

Đánh giá trung bình

122.750.000 VNĐ

122.750.000 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện