NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

SIMATIC IPC127E

Danh mục sản phẩm

Khoảng giá

sản phẩm nổi bật

Sitrans Probe LU240 - 7ML5110-1DD07-4AF3

Đánh giá trung bình

23.506.000 VNĐ

34.476.000 VNĐ

Sitrans Probe LU - 7ML5221-0AA11

Đánh giá trung bình

28.634.000 VNĐ

41.999.000 VNĐ

Sitrans LU150 - 7ML5201-0EA0

Đánh giá trung bình

14.805.000 VNĐ

21.715.000 VNĐ

Sitrans LH100, level transmitter - 7MF1572-1FA10

Đánh giá trung bình

11.518.000 VNĐ

16.355.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Đánh giá trung bình

8.638.800 VNĐ

12.786.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Đánh giá trung bình

5.361.300 VNĐ

7.936.000 VNĐ

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Đánh giá trung bình

1.651.400 VNĐ

2.444.000 VNĐ

SIMATIC IPC127E

Lọc

SIMATIC IPC127E

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 128GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

44.176.000 VNĐ

44.176.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 64GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

41.125.000 VNĐ

41.125.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 128GB SSD

Đánh giá trung bình

38.817.000 VNĐ

38.817.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 128GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

41.125.000 VNĐ

41.125.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 64GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

38.110.000 VNĐ

38.110.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 64GB SSD

Đánh giá trung bình

32.788.000 VNĐ

32.788.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 2GB RAM, 64GB SSD

Đánh giá trung bình

28.992.000 VNĐ

28.992.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 2GB RAM, 64GB SSD, Win10

Đánh giá trung bình

31.262.000 VNĐ

31.262.000 VNĐ

IPC127E Atom E3930, 2GB RAM, 32GB SSD

Đánh giá trung bình

22.926.000 VNĐ

22.926.000 VNĐ

Zalo Facebook

Liên Hệ