NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Danh mục sản phẩm

7ME596.-....-....SITRANS FVA250

Đánh giá trung bình

(5/5)

1 Đánh giá

SITRANS FVA250 Variable area flowmeter

Số lượng:

+

Thông số Kỹ Thuật:


 Đường kính

DN15….DN50

Áp suất định danh
 

PN16…..PN100

Cấp chính xác
 

1.6% hoặc 2%

Kết nối
 

Mặt bích chuẩn EN1092-1 and ANSI B16.5

Loại phao
 

Stainless Steel hoặc Hastelloy

Nhiệt độ môi chất
 

 350°C

Nhiệt độ môi trường
 
-40….+80°C
Truyền thông
 
4…20mA Hart, Profibus
Khả năng bảo vệ
 
Đạt chuẩn IP67

Ứng Dụng:

công nghiệp chế biến, công nghiệp hóa chất, công nghiệp giấy & bột giấy

 

Lựa chọn sản phẩm:

Truy cập:LINK

TAG: 

No.Material IDDescription
487ME5862-2AJ22-0AA1SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 50 -600 l/h Gas: 1,5 - 17 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 15 / ANSI 1/2" ANSI B16.5 class 150 RF Measur. range f. liquids: 40 - 400 L/h (0.176 - 1.76 gpm); Measur. range f. gases: 1.0 - 11 m3/h (0.589 - 6.47 scfm) Standard (aluminium) - Up to 200 °C with local display / 150 °C with electric output Without heating sheath With local display Standard calibration with calibration report (5 calibration points)
497ME5862-2AJ23-0AA1SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 50 -600 l/h Gas: 1,5 - 17 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 15 / ANSI 1/2" ANSI B16.5 class 150 RF Measur. range f. liquids: 60 - 600 L/h (0.264 - 2.64 gpm); Measur. range f. gases: 1.7 - 17 m3/h (1 - 10 scfm); Standard (aluminium) - Up to 200 °C with local display / 150 °C with electric output Without heating sheath With local display Standard calibration with calibration report (5 calibration points)
507ME5862-2AK23-2AD0SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 50 -600 l/h Gas: 1,5 - 17 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 15 / ANSI 1/2" ANSI B16.5 class 300 RF Measur. range f. liquids: 60 - 600 L/h (0.264 - 2.64 gpm); Measur. range f. gases: 1.7 - 17 m3/h (1 - 10 scfm); Stainless steel IP66 - Up to 200°C with local display / 150 °C with electrical output Without heating sheath With local display, 4-20 mA HART Standard calibration without calibration certificate
517ME5862-2CJ17-0AF0SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 50 -600 l/h Gas: 1,5 - 17 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 25 / ANSI 1" ANSI B16.5 class 150 RF Measur. range f. liquids: 10 - 100 L/h (0.044 - 0.44 gpm); Measur. range f. gases: 0.3 - 3 m3/h (0.177 - 1.77 scfm) Standard (aluminium) - Up to 200 °C with local display / 150 °C with electric output Without heating sheath With local display, 4-20 mA HART, 1 limit switch, 1 pulse output Standard calibration without calibration certificate
527ME5862-2CJ20-0AF0SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 50 -600 l/h Gas: 1,5 - 17 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 25 / ANSI 1" ANSI B16.5 class 150 RF Measur. range f. liquids: 16 - 160 L/h (0.07 - 0.7 gpm); Measur. range f. gases: 0.5 - 4.6 m3/h (0.29 - 2.71 scfm) Standard (aluminium) - Up to 200 °C with local display / 150 °C with electric output Without heating sheath With local display, 4-20 mA HART, 1 limit switch, 1 pulse output Standard calibration without calibration certificate
537ME5863-2CD27-0AA1SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 1000 -4000 l/h Gas: 30 - 110 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 25 / ANSI 1" EN 1092-1 PN 40 Form B1 Measur. range f. liquids: 400 - 4000 L/h (1.76 - 17.6 gpm); Measur. range f. gases: 11 - 110 m3/h (6.47 - 64.74 scfm) Standard (aluminium) - Up to 200 °C with local display / 150 °C with electric output Without heating sheath With local display Standard calibration with calibration report (5 calibration points)
547ME5863-2CD27-0AF0SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 1000 -4000 l/h Gas: 30 - 110 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 25 / ANSI 1" EN 1092-1 PN 40 Form B1 Measur. range f. liquids: 400 - 4000 L/h (1.76 - 17.6 gpm); Measur. range f. gases: 11 - 110 m3/h (6.47 - 64.74 scfm) Standard (aluminium) - Up to 200 °C with local display / 150 °C with electric output Without heating sheath With local display, 4-20 mA HART, 1 limit switch, 1 pulse output Standard calibration without calibration certificate
557ME5863-2EJ24-0AF0SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 1000 -4000 l/h Gas: 30 - 110 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 40 / ANSI 1 1/2" ANSI B16.5 class 150 RF Measur. range f. liquids: 100 - 1000 L/h (0.44 - 4.4 gpm); Measur. range f. gases: 3 - 30 m3/h (1.77 - 17.66 scfm) Standard (aluminium) - Up to 200 °C with local display / 150 °C with electric output Without heating sheath With local display, 4-20 mA HART, 1 limit switch, 1 pulse output Standard calibration without calibration certificate
567ME5864-2DD30-0AF0SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 2,5 -6,0 m3/h / Gas: 70 - 170 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 32 / ANSI 1 1/4" EN 1092-1 PN 40 Form B1 Measur. range f. liquids: 600 - 6000 L/h (2.64 - 26.4 gpm); Measur. range f. gases: 17 - 170 m3/h (10 - 100 scfm) Standard (aluminium) - Up to 200 °C with local display / 150 °C with electric output Without heating sheath With local display, 4-20 mA HART, 1 limit switch, 1 pulse output Standard calibration without calibration certificate
577ME5864-2DJ27-0AD0SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 2,5 -6,0 m3/h / Gas: 70 - 170 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 32 / ANSI 1 1/4" ANSI B16.5 class 150 RF Measur. range f. liquids: 400 - 4000 L/h (1.76 - 17.6 gpm); Measur. range f. gases: 11 - 110 m3/h (6.47 - 64.74 scfm) Standard (aluminium) - Up to 200 °C with local display / 150 °C with electric output Without heating sheath With local display, 4-20 mA HART Standard calibration without calibration certificate
587ME5864-2EJ26-0AF0SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 2,5 -6,0 m3/h / Gas: 70 - 170 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 40 / ANSI 1 1/2" ANSI B16.5 class 150 RF Measur. range f. liquids: 250 - 2500 L/h (1.1 - 11 gpm); Measur. range f. gases: 7 - 70 m3/h (4.12 - 41.2 scfm) Standard (aluminium) - Up to 200 °C with local display / 150 °C with electric output Without heating sheath With local display, 4-20 mA HART, 1 limit switch, 1 pulse output Standard calibration without calibration certificate
597ME5865-2FD31-0AA1SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 4,0 -25,0 m3/h / Gas: 30 - 700 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 50 / ANSI 2" EN 1092-1 PN 40 Form B1 Measur. range f. liquids: 1000 - 10k L/h(4.4 - 44 gpm); Measur. range f. gases: 29 - 290 m3/h (17.1 - 170.7 scfm) Standard (aluminium) - Up to 200 °C with local display / 150 °C with electric output Without heating sheath With local display Standard calibration with calibration report (5 calibration points)
607ME5865-2FD33-0AA1SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 4,0 -25,0 m3/h / Gas: 30 - 700 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 50 / ANSI 2" EN 1092-1 PN 40 Form B1 Measur. range f. liquids: 2000 - 20k L/h (8.8 - 88 gpm); Measur. range f. gases: 55 - 550 m3/h(32.4 - 323.7 scfm) Standard (aluminium) - Up to 200 °C with local display / 150 °C with electric output Without heating sheath With local display Standard calibration with calibration report (5 calibration points)
617ME5866-2HD35-0AA1SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 16 - 50 m3/h Gas: 460 - 1350 m3/h Flow tube Liquid: 16 - 50 m3/h Gas: 460 - 1350 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 80 / ANSI 3" EN 1092-1 PN 40 Form B1 Measur. range f. liquids: 4000 - 40k L/h (17.6 - 176 gpm); Measur. range f. gases: 110 - 1100 m3/h (64.7 - 647.4 scfm) Standard (aluminium) - Up to 200 °C with local display / 150 °C with electric output Without heating sheath With local display Standard calibration with calibration report (5 calibration points)
627ME5867-2JB37-0AA1SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 60 - 100 m3/h Gas: 1700 - 3000 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 100 / ANSI 4" EN 1092-1 PN 16 Form B1 Measur. range f. liquids: 6000 - 60k L/h (26.4 - 264 gpm); Measur. range f. gases: 170 - 1700 m3/h (100 - 1000 scfm) Standard (aluminium) - Up to 200 °C with local display / 150 °C with electric output Without heating sheath With local display Standard calibration with calibration report (5 calibration points)
637ME5867-2JB40-0AA0SITRANS FVA250 Variable area flowmeter, diameter DN 15 to DN 100 (1/2" to 4"), full metal design. Suitable for volume flow measurement of liquids, gases and steam, for applications in chemical (industry, water, power) generation and distribution. Flow tube  Liquid: 60 - 100 m3/h Gas: 1700 - 3000 m3/h Type: CF-S (standard), Fitting: SST 1.4404/316L, Flange: SST 1.4404/316L, Float: SST 1.4404 /316L Nominal diameter flange: DN 100 / ANSI 4" EN 1092-1 PN 16 Form B1 Measur. range f. liquids: 8000 - 80k L/h (35.2 - 352 gpm); Measur. range f. gases: 240 - 2400 m3/h (141.3 - 1413 scfm) Standard (aluminium) - Up to 200 °C with local display / 150 °C with electric output Without heating sheath With local display Standard calibration without calibration certificate

1 đánh giá 7ME596.-....-....SITRANS FVA250

5

Chọn đánh giá của bạn
Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện