NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA HÃNG SIEMENS VÀ HACH TẠI VIỆT NAM

Danh mục sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Danh mục sản phẩm

7ME6110.-....-....SITRANS FM MAG 1100

Đánh giá trung bình

(5/5)

1 Đánh giá

SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor

Số lượng:

+

Thông số Kỹ Thuật:

Đường kính
 

DN2….DN100

Lớp lót
 

Ceramic and PFA

Điện cực
 

Hastelloy and Platinum

Nhiệt độ môi chất
 

-20…..+150°C

Nhiệt độ môi trường
 

 -20….+100°

Khả năng bảo vệ
 

 Đạt chuẩn IP67

Ứng Dụng:

Là loại đồng hồ đo lưu lượng sử dụng cảm biến điện từ. Được thiết kế để sử dụng trong ngành nước, nước thải, hóa chất, dược phẩm..

 

Lựa chọn sản phẩm:

Truy cập:LINK

TAG:

 

No.Material IDDescription
17ME6110-1DA20-2HA2SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN2, 1/12 Inch Without process connection Ceramic . Platinum (only with ceramic liner) MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6Plastic enclosure, with display11-30V DC/11-24V AC, 50/60 Hz No bus communication 1/2 inch NPT cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
27ME6110-1DA20-2LB2SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN2, 1/12 Inch Without process connection Ceramic . Platinum (only with ceramic liner) MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6,Plastic enclosure, with display115 - 230V AC, 50/60 Hz HART 1/2 inch NPT cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
37ME6110-1HA20-2AA2SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN3, 1/8 Inch Without process connection Ceramic . Platinum (only with ceramic liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication 1/2 inch NPT cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
47ME6110-1HA20-2DF1SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN3, 1/8 Inch Without process connection Ceramic . Platinum (only with ceramic liner) MAG 6000 I Aluminum18-30V DC, Ex approved PROFIBUS PA PROFILE 3 Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
57ME6110-1HA20-2LB2SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN3, 1/8 Inch Without process connection Ceramic . Platinum (only with ceramic liner) MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6,Plastic enclosure, with display115 - 230V AC, 50/60 Hz HART 1/2 inch NPT cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
67ME6110-1MA20-2AA1SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN6, 1/4 Inch Without process connection Ceramic . Platinum (only with ceramic liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
77ME6110-1MA20-2AA2SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN6, 1/4 Inch Without process connection Ceramic . Platinum (only with ceramic liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication 1/2 inch NPT cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
87ME6110-1RA10-1AA2SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN10, 3/8 Inch Without process connection PFA (no ATEX) . Hastelloy C (only with PFA liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication 1/2 inch NPT cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
97ME6110-1RA10-1JA2SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN10, 3/8 Inch Without process connection PFA (no ATEX) . Hastelloy C (only with PFA liner) MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6,Plastic enclosure, with display115 - 230V AC, 50/60 Hz No bus communication 1/2 inch NPT cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
107ME6110-1RA20-2AA2SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN10, 3/8 Inch Without process connection Ceramic . Platinum (only with ceramic liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication 1/2 inch NPT cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
117ME6110-1VA10-1AA2SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN15, 1/2 Inch Without process connection PFA (no ATEX) . Hastelloy C (only with PFA liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication 1/2 inch NPT cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
127ME6110-1VA10-1LA2SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN15, 1/2 Inch Without process connection PFA (no ATEX) . Hastelloy C (only with PFA liner) MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6,Plastic enclosure, with display115 - 230V AC, 50/60 Hz No bus communication 1/2 inch NPT cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
137ME6110-1VA20-2AA1SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN15, 1/2 Inch Without process connection Ceramic . Platinum (only with ceramic liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
147ME6110-2DA10-1AA1SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN25, 1 Inch Without process connection PFA (no ATEX) . Hastelloy C (only with PFA liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
157ME6110-2DA10-1AA2SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN25, 1 Inch Without process connection PFA (no ATEX) . Hastelloy C (only with PFA liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication 1/2 inch NPT cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
167ME6110-2DA10-1LA1SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN25, 1 Inch Without process connection PFA (no ATEX) . Hastelloy C (only with PFA liner) MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6,Plastic enclosure, with display115 - 230V AC, 50/60 Hz No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
177ME6110-2DA20-2AA1SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN25, 1 Inch Without process connection Ceramic . Platinum (only with ceramic liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
187ME6110-2RA10-1AA1SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN40, 1 1/2 Inch Without process connection PFA (no ATEX) . Hastelloy C (only with PFA liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
197ME6110-2RA10-1LA1SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN40, 1 1/2 Inch Without process connection PFA (no ATEX) . Hastelloy C (only with PFA liner) MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6,Plastic enclosure, with display115 - 230V AC, 50/60 Hz No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
207ME6110-2RA20-2AA1SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN40, 1 1/2 Inch Without process connection Ceramic . Platinum (only with ceramic liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
217ME6110-2YA10-1AA2SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN50, 2 Inch Without process connection PFA (no ATEX) . Hastelloy C (only with PFA liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication 1/2 inch NPT cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
227ME6110-2YA10-1LA1SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN50, 2 Inch Without process connection PFA (no ATEX) . Hastelloy C (only with PFA liner) MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6,Plastic enclosure, with display115 - 230V AC, 50/60 Hz No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
237ME6110-2YA20-2AA1SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN50, 2 Inch Without process connection Ceramic . Platinum (only with ceramic liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
247ME6110-2YA20-2AA2SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN50, 2 Inch Without process connection Ceramic . Platinum (only with ceramic liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication 1/2 inch NPT cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
257ME6110-3FA10-1AA2SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN65, 2 1/2 Inch Without process connection PFA (no ATEX) . Hastelloy C (only with PFA liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication 1/2 inch NPT cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
267ME6110-3FA20-2AA1SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN65, 2 1/2 Inch Without process connection Ceramic . Platinum (only with ceramic liner) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
277ME6110-3TA20-2CA1SITRANS FM MAG 1100 Electromagnetic flow sensor, wafer design, diameter DN 2 to DN 100 (1/12" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in water & wastewater, pharmaceutical and chemical industry. . DN100, 4 Inch Without process connection Ceramic . Platinum (only with ceramic liner) MAG 6000 I Aluminum, 18 - 90V DC, 115 - 230V AC, FM / CSA Class I Div. 2 No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount

1 đánh giá 7ME6110.-....-....SITRANS FM MAG 1100

5

Chọn đánh giá của bạn
Zalo Facebook

Liên Hệ

Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang - Đại diện ủy quyền của hãng SIEMENS tại Việt Nam - Nhà tích hợp hệ thống tự động hóa toàn diện